Giovanni Battista (Giambattista) Tiepolo (1696−1770), Sabiinitarten ryöstö. Kuva: Kansallisgalleria / Hannu Aaltonen.

Tutkimus Sinebrychoffin taidemuseossa

Museon tutkimustyö keskittyy ensisijaisesti omiin vanhan taiteen kokoelmiimme. Tutkimustyömme täydentää taideteosten historiaa.

Vanhan taiteen asiantuntija

Sinebrychoffin taidemuseossa tehtävä tutkimustyö kohdistuu ensisijaisesti omiin kokoelmiin, mutta museo pyrkii myös edistämään vanhan taiteen tutkimusta laajemmin. Kun taideteoksia konservoidaan, syntyy uutta tietoa, jota tarvitaan syvällisemmän taidehistoriallisen tutkimuksen tueksi.

Näyttelyjulkaisujen kautta tutkimustyön tulokset saavuttavat sekä laajemman yleisön että kansainväliset asiantuntijat. Tutkimustyö synnyttää asiantuntijaverkostoja ja työn tuloksia voidaan esitellä kiinnostavasti näyttelyissä.

Maamme merkittävimmän vanhan taiteen kokoelman haltijana Sinebrychoffin taidemuseolla on erityinen vastuu tukea vanhaan taiteeseen kohdistuvaa tutkimusta yliopistoissa sekä parantaa kokoelmiensa saavutettavuutta.

Tutustu Sinebrychoffin taidemuseon näyttelyjulkaisuihin

Provenienssi­tutkimus

Omistajahistorian tutkimuksella kartoitetaan taideteoksen elinkaari mahdollisimman tarkasti. Teoksen aiempi historia sisältää tiedot siitä, miten teos on vaihtanut omistajaa ja liikkunut kokoelmasta toiseen. Tiedot luovat teokselle kontekstin ja ovat siksi tärkeä osa museotyötä.

Teoksen eri vaiheita tutkimalla saadaan uutta tietoa keräilijöistä ja taidekokoelman historiasta. Vanha eurooppalainen taide on kulkeutunut Suomeen hyvin erilaisia reittejä pitkin. Tietoja on myös kadonnut matkan varrella ja siksi tarinaan jää usein aukkoja. Provenienssin tutkimuksella varmistetaan, että teoksen historia ei kytkeydy laittomaan tai eettisesti arveluttavaan toimintaan. Uusien hankintojen yhteydessä teosten provenienssiin kiinnitetään erityistä huomiota.

Kansainvälisesti yhdessä

Vanhan eurooppalaisen taiteen tutkimus vie keskelle kansainvälistä tutkimuskenttää. Vanhojen mestareiden teokset ovat levinneet museoiden kokoelmiin ympäri maailman. Kansainvälinen yhteistyö museoiden kesken on luontevaa ja johtaa uusien yhteistyöhankkeiden syntymiseen. Sinebrychoffin taidemuseo osallistuu aktiivisesti kansainvälisten tutkijaverkostojen toimintaan. Esimerkki tästä on Hollannista käsin toimiva CODART.

Liittämällä kokoelman teoksia kansainvälisesti ylläpidettyihin tietokantoihin parannamme kokoelman saavutettavuutta ja vahvistamme museon yhteydet vanhan eurooppalaisen taiteen tutkimuskenttään.

RKD – Netherlands Institute for Art History

Cranach Digital Archive