Origamiverkstad med julstämning

Kom och delta i en origamiverkstad med julstämning där vi tillverkar japanska dekorationer under lärarna Tarja Malmi-Raikes och Mari Paasonens ledning.

  • 26.11.2022 kl 12–12.50
  • 26.11.2022 kl 13–13.50
  • 26.11.2022 kl 14–14.50
på finska
Vita källaren
Biljetter: med museibiljetten

Du kan snabbt lösa dina julklapps- och julkortsproblem och kan till exempel skapa fina julgransdekorationer. Verkstaden passar hela familjen, modeller finns från enkla till mera utmanande.

I verkstaden finns plats för 20 barn och 1–2 vuxna per egen barnen.

Anmälan här:

12.00– 12.50

13.00 – 13.50

14.00 – 14.50

Konstverkstaden genomförs i samarbete med Japanilaisen kulttuurin ystävät ry (Japanska kulturens vänner).