Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen.

Våra samlingar

I Konstmuseet Sinebrychoffs samlingar finns målningar av gamla mästare allt ifrån 1300-talet och fram till 1850-talet.

Donationer och förvärv

Konstmuseet Sinebrychoff har vårt lands största och mest värdefulla samling av gammal europeisk konst. De äldsta verken är från sen medeltid, men samlingens tyngdpunkt ligger på tiden efter renässansen fram till mitten av 1800-talet.

Samlingen har byggts upp genom olika samlares donationer som senare har kompletterats med museets egna förvärv.

Den viktigaste helheten är Paul och Fanny Sinebrychoffs hemmuseum. Paret Sinebrychoffs donation till finska staten år 1921 är enastående för finländska förhållanden. Utöver den värdefulla samlingen ingick antika möbler, porslin och föremål från herrskapets vackra lägenhet i donationen.

I början av 1800-talet fanns det ännu inga betydande konstsamlingar i Finland. Därför var friherre Otto Wilhelm Klinckowströms (1778–1850) konstsamling nog så berömd. Efter Klinckowströms död köpte Rysslands storfurste, den blivande kejsar Alexander II, samlingens mest betydelsefulla verk och donerade dem till den nyligen grundade Finska Konstföreningen. Den donationen kom att utgöra grunden för Finlands Nationalgalleris nuvarande samling. Finska Konstföreningen utökade målmedvetet sin konstsamling under följande decennier. Även om största delen av förvärven gällde inhemsk konst, utökades samlingen tidvis också med utländsk konst.

Samlarna till heders

I slutet av 1800-talet vilade samlandet av utländsk konst på några förmögna privatpersoner. Konst förvärvades under utrikesresor eller på auktioner. Kammarherre Hjalmar Linder gjorde inga slumpmässiga inköp utan koncentrerade sig på högklassiga konstverk. Tack vare honom ingår Finlands enda verk av Rembrandt i samlingarna.

Äldre europeisk konst kom till Finland också från Ryssland. Efter revolutionen splittrades många privata samlingar, och aktiva konsthandlare köpte verk av ryska emigranter.

Efter andra världskriget avstannade samlandet av äldre europeisk konst nästan helt. Efter det är betydande donationer sällsynta. Ester och Jalo Sihtolas konststiftelses donation i början av 2000-talet är därför särskilt betydelsefull. Genom den omfattande samlingen fick Konstmuseet Sinebrychoffs samlingar också några sällsynt värdefulla verk.

Lista över Konstmuseet Sinebrychoffs mest betydelsefulla konstsamlingar

Paul och Fanny Sinebrychoffs samling

Ateneums vänner rf:s samling

Carl von Haartmans samling

O.W. Klinckowströms samling

Göhles samling

Antellska samlingen

Ester och Jalo Sihtolas samling

Aspelin-Haapkyläs samling

Linders samling

Konstmuseet Sinebrychoffs vänner rf:s samling

Våra samlingars pärlor

Utlån

Konstmuseet Sinebrychoff lånar ut verk ur sina samlingar åt museer och utställningsarrangörer.

Läs mer om lån av verk

Produkter i anslutning till samlingsverk

Se museishopens hela utbud