bool(false)

Donationer

Donationer från museets vänner

 

Okänd konstnär, Sittande kvinna skriver vid bordet. Bild: Finlands Nationalgalleri / Jenni Nurminen. 

Donerad av Konstmuseet Sinebrychoffs vänner 2019.

 

 

Efter Alexander Roslin, Katarina den stora. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen

Donerad av Konstmuseet Sinebrychoffs vänner 5.9.2017. Donationen åstadkoms genom en specialinsamling med vilken man ville tacka Martti Rousi för hans förtjänstfulla arbete i föreningens styrelse 2011-2017.

 

 

 

David von Krafft, Carl Gustaf von Liewen. 1706. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen.

Donerad av Konstmuseet Sinebrychoffs vänner 5.9.2017.

 

 

Madeleine Pauline Augustin, Kvinna med pärlband med miniatyr av öga. Bild: Finlands Nationalgalleri / Petri Virtanen

Donerad av Konstmuseet Sinebrychoffs vänner 18.1.2017

 

 

Niclas Lafrensen, den yngre, Tre Gracer. Bild: Finlands Nationalgalleri / Petri Virtanen.

Donerad av Konstmuseet Sinebrychoffs vänner 18.1.2017

 

 

Christian Horneman, Okand dam. 1806. Bild: Finlands Nationalgalleri / Petri Virtanen

Donerad av Konstmuseet Sinebrychoffs vänner 17.8.2016.

Jonas Forsslund, Grevinnan Christina Augusta Löwenhjelm, n. 1789. Foto: Finlands Nationalgalleri / Jenni Nurminen.

Jonas Forsslund, Grevinnan Christina Augusta Löwenhjelm, c. 1789. Foto: Finlands Nationalgalleri / Jenni Nurminen.

Donerad av Konstmuseet Sinebrychoffs vänner 19.8.2015.

Johan Carl Fredrik Viertel, Jacob Otto Cronstedt och Ulrika Eleonora Cronstedt (os.Wrangel af Sauss), 1785-1828. Foto: Finlands Nationalgalleri / Jenni Nurminen.

Johan Carl Fredrik Viertel, Jacob Otto Cronstedt och Ulrika Eleonora Cronstedt (född Wrangel af Sauss), 1785-1828. Foto: Finlands Nationalgalleri / Jenni Nurminen.

Donerad av Konstmuseet Sinebrychoffs vänner 19.8.2015. Donationen åstadkoms genom en specialinsamling med vilken man ville tacka Mats Welin för hans förtjänstfulla arbete i föreningens styrelse.

Jacob Henric Röngren: Magnus Johan Björnstjerna (1798)

Jacob Henric Röngren, Magnus Johan Björnstjerna, 1798. Foto: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen.

Donerad av Konstmuseet Sinebrychoffs vänner 27.8.2013.

Sergel, Johan Tobias: Polyfemos soittaa Pan-huilua (1755–1814)

Johan Tobias Sergel, Cyklopen Polyfemos spelar panflöjt, c. 1755–1814. Foto: Finlands Nationalgalleri / Kirsi Halkola.

Denna teckning av Sergel är sannolikt gjord under vistelsen i Rom (1767–1777), där han gjorde flera skisser och teckningar av antika skulpturer och av fresker utförda av Rafael, Annibale Carracci och Domenichino. Teckningen av den flöjtspelande cyklopen Polyfemos baserar sig på Annibale Carraccis (1595–1608) fresk i Palazzo Farnese (numera Frankrikes ambassad) i Rom.

Donerad av Konstmuseet Sinebrychoffs vänner 15.2.2013.

Sinebrychoffien hopeiset ruokailuvälineet

Bordssilver som tillhört familjen Sinebrychoff, c. 1850.

18 stycken knivar och gafflar som tillhört familjen Sinebrychoff. Tillverkningsår cirka 1850.

Donerade av Konstmuseet Sinebrychoffs vänner 19.9.2012.

Breda, Carl Fredrik von: Per Otto Adelborg (1814–1818)

Carl Fredrik von Breda, Per Otto Adelborg, 1814–1818. Foto: Finlands Nationalgalleri / Kirsi Halkola.

Carl Fredrik von Bredas porträtt av den unge överstelöjtnanten Per Otto Adelborg (cirka 1814–18) utgör grundstenen i Konstmuseet Sinebrychoffs vänners samling. Porträttet utgör ett utmärkt komplement till de nio porträttmålningar av samma konstnär som museet förvaltar sedan tidigare. Porträttkonst hörde också till Paul och Fanny Sinebrychoffs viktigaste samlarområden.

Vänföreningens första donation överläts till Konstmuseet Sinebrychoff vid föreningens vernissagetillställning 21.3.2012.

Museet riktar ett hjärtligt tack till föreningen Konstmuseet Sinebrychoffs vänner!