Taidesalonki – Konstsalongen 100 år

Konstsalongens historia har många anknytningspunkter till den finländska konst- och gallerivärlden. Utställningen är en del av en helhet bestående av tre olika utställningar. Samtidigt med utställningen på Konstmuseet Sinebrychoff pågår utställningar av nyare finländsk konst på Helsingfors Konstmuseum HAM och på Konstsalongens nuvarande verksamhetsställe på Bulevarden i Helsingfors.

  • 8.10.2015–10.1.2016
Biljetter: med museibiljetten
Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen.

Taidesalonki – Konstsalongen är vårt lands äldsta, fortfarande verksamma konstgalleri. Det grundades 1915 av Leonard Bäcksbacka (1892–1963). Jubileumsåret till ära ordnar Konstmuseet Sinebrychoff en utställning som presenterar Konstsalongens tidiga verksamhet och Leonard Bäcksbackas olika intresseområden. Hans galleri specialiserade sig inte bara på konstförmedling, utan också på handel med antikviteter. På utställningen visas förutom konstskatter även ett brett urval av konstföremål – allt från inhemskt silversmide till orientaliska antikviteter. Kurator för utställningen är fil.dr Christina Bäcksbacka. Hon har också redigerat en bok om Konstsalongens historia, som utkommer i höst.

En av drivkrafterna bakom Leonard Bäcksbackas beslut att grunda ett galleri var hans stora intresse för finländsk konst. Vid sidan av konsthandel bedrev han också forskning och publicerade ett flertal böcker om sin tids finländska konstnärer. Därtill utförde han ett omfattande forskningsarbete om silversmeder och konsthantverk. Han köpte konstverk och antikföremål också i samband med sina utlandsresor. På utställningen visas persiska miniatyrmålningar som ger en inblick i den österländska bildkonsttraditionen. Denna för vårt land sällsynta samling tillhör numera Konstmuseet Sinebrychoff. Bäcksbacka köpte samlingen i Istanbul på 1920-talet.

Utställningen presenterar verk av några av Finlands mest folkkära konstnärer, bl.a. Gunnar Berndtson, Albert Edelfelt, Helene Schjerfbeck, Akseli Gallen-Kallela och Hugo Simberg. Gemensamt för dessa verk är att deras vägar i något skede har gått via Konstsalongen. Några av dem är konstskatter i privat ägo, som sällan visats offentligt. Andra kommer från Nationalgalleriets samlingar.