Spår av det förflutna

Livio Ceschin

Konstmuseet Sinebrychoff presenterar den italienske konstnären Livio Ceschin tillsammans med de gamla mästare som inspirerat honom.

  • 8.10.2015–31.1.2016
Biljetter: med museibiljetten
Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen.

Livio Ceschin (född 1962) företräds av 27 grafiska verk ur Ateneums Pieraccini-samling. Rolando och Siv Pieraccinis donationssamling består huvudsakligen av grafik, teckningar och akvareller av italienska konstnärer. De gamla europeiska mästarna företräds av 11 konstverk ur Konstmuseet Sinebrychoffs egna samlingar. Kurator för utställningen är FD Erkki Anttonen.

Livio Ceschin bygger vidare på den italienska och europeiska grafiska traditionen. Med sin tekniska förfining och sitt pregnanta uttryck placerar han sig bland de främsta bland nutida italienska grafiker. Hans tidiga verk tar utgångspunkt i de gamla mästarnas produktion – två av hans första etsningar från 1991 är tillägnade den italienske 1700-talsmästaren Canaletto. Ceschins tidiga verk innehåller också tolkningar av Rembrandts och Gianbattista Tiepolos grafik. På utställningen ställs Ceschins grafik sida vid sida med verk av bl.a. Rembrandt, Canaletto och Tiepolo.

Ett framträdande drag i Ceschins konst är strävan att uttrycka tidens gång. Texterna förbinder verken med det förgångna och med historien. Även minnena uttrycker tidens gång – försöken att återkalla minnen skapar en avklarnat harmonisk och melankolisk stämning. Tystnaden är ett viktigt innehållsligt element i hans verk.

Ceschins produktion har rönt ett växande internationellt intresse, speciellt under 2000-talet. Flera museer och samlingar äger verk av honom, bl.a. Albertinamuseet i Wien, British Museum i London och Bibliothèque Nationale i Paris. År 2014 blev han som första grafiker från Italien inbjuden att hålla en privatutställning i Rembrandthuis i Amsterdam.