Ryska mästare

Från Ajvazovskij till Repin

Utställningen presenterar ett mångsidigt urval av rysk konst från 1800-talet – allt från romantiska vyer till levande realistisk porträttkonst. På utställningen visas virtuost marinmåleri, harmoniska landsbygdsstämningar, sagomotiv och porträtt. Urvalet består av konstverk av cirka trettio ryska konstnärer från finländska konstsamlingar samt av konstverk som kommer från privata samlingar och som nu visas för första gången.

  • 11.2.–8.5.2016
Biljetter: med museibiljetten
Bild: Finlands Nationalgalleri / Yehia Eweis.

1800-talets början var en orolig tid i Ryssland. Krav på demokrati och framsteg började bryta fram. I samhället inleddes en vidsträckt kamp för avskaffandet av livegenskapen. Även bildkonstnärer tog ställning till samhällsfrågorna. De blev intresserade av sin egen tid och av den ryska medborgaren. På utställningen representeras tidevarvets konstnärer av Silvestr Stsjedrin, Ivan Ajvazovskij, Aleksej Bogoljubov och Karl Brjullov.

Ivan Ajvazovskij (1817−1900) var en representant för den romantiska riktningen inom det ryska landskapsmåleriet. Konstnären var fascinerad av extrema naturfenomen och av havet i dess många skepnader. Den romantiska ”Neapelbukten” (1844) andas av en sömnaktig, nästan avstannad aftonrodnadsstämning.

Under 1800-talets senare del tillhörde nästan alla betydande ryska konstnärer Vandrarna, dvs. peredvizjnikerna. Rörelsens grundare bröt sina kontakter med ryska konstakademin och bildade en skola som var fri från akademins stränga regler. De så kallade kringvandrande målarna förnyade måleriet i Ryssland genom att föra den i en mer realistisk riktning. De introducerade samhällskritik och en stark social och politisk dimension i sin konst. Vandrarna lyckades inte få sina konstverk utställda i gallerierna. Därför gav de sig ut bland folket och ordnade egna turnerande utställningar på landsbygden mellan 1870 och 1923.

På utställningen visas exempel på tidevarvets landskapsuppfattning i tolkning av sådana Vandrare som Isaak Levitan, Ivan Sjisjkin, Vasilij Polenov och Michail Clodt. Ivan Sjisjkins (1832−1898) favoritmotiv var skogen. Hans konst präglades av ett minutiöst intresse för detaljerna i naturen. Sjisjkins konstverk andas av en stark känsla av verklighet – av ron och stämningen i skogen.

På utställningen visas flera konstverk av Ilja Repin (1844−1930): målningar, akvareller och teckningar. Ilja Repin skildrade sin omgivning med ett läckert mustigt och rättframt grepp, och han skydde inte heller samhällskritik. På utställningen visas också en högklassig privatägd samling av teckningar och tuschlaveringar av Ilja Repin. Samlingen ställdes senast ut på Ateneum för 20 år sedan.