Peder Balke – Förtrollad av Arktis

Den norske målaren Peder Balke (1804–1887) är en av Nordeuropas mest fascinerande representanter för romantiken. Under hela sitt liv kom de vyer Balke fick uppleva under sin resa till Nordnorge att dominera i hans målningar, och arktiska landskap blev kännetecknande för hans konstnärskap.

  • 21.9.2023–14.1.2024
våning 1
Biljetter: med museibiljetten
Peder Balke (1804–1887): Nordkap (detalj), 1848. The Gundersen Collection, Oslo. Bild: Morten Heden Aamot / The Gundersen Collection.

Peder Balkes monografiska utställning ger för första gången den finländska publiken en bred inblick i konstnärens liv och måleri. I verken återkommer stormande havslandskap, månsken, norrsken, glaciärer och snötäckta fjäll. Målningarna trollar fram en värld som endast få känner till än idag, och som hotas av klimatförändringen.

Peder Balke var en av de första målare som redan på 1830-talet reste norr om polcirkeln. Det arktiska landskapet fortsatte att inspirera Balke till att experimentera med nya målningstekniker i flera årtionden efter resan och dominerade i hans målningar under resten av hans liv. I Balkes målningar står naturen i centrum.

I utställningen som är producerad av Konstmuseet Sinebrychoff visas 42 målningar av Balke och ytterligare verk av andra samtida konstnärer från norska och svenska samlingar. Utställningen har genomförts i samarbete med det norska kulturinstitutet Nordic Institute of Art. Utställningens kuratorer är institutets chef Knut Ljøgodt, Dr.philos., och Konstmuseet Sinebrychoffs chef FD Kirsi Eskelinen.

Konstverk i utställningen