Peder Balke – Förtrollad av Arktis

Den norske målaren Peder Balke (1804–1877) är en av de mest fascinerande företrädarna för det romantiska måleriet i Nordeuropa. År 1832 gjorde han en resa till Norges nordligaste trakter, vilket kom att inspirera honom under resten av hans liv. Balke arbetade med vyer från de arktiska landskapen – fjällen, de ljusa nätterna och norrskenen. Målningarna frammanade en värld som få människor ens känner till i dag och som hotas av klimatförändringen.

  • 21.9.2023–14.1.2024
våning 1
Biljetter: med museibiljetten
Peder Balke (1804–1887): Nordkapp (detalj), 1848. The Gundersen Collection, Oslo. Bild: Morten Heden Aamot / The Gundersen Collection.

Peder Balkes första monografiska utställning i Finland presenterar ett brett spektrum av konstnärens liv och arbete. Utställningen omfattar närmare 50 målningar av Peder Balke samt verk av andra samtida konstnärer från norska och svenska samlingar. Utställningen arrangeras i samarbete med det norska kulturinstitutet Nordic Institute of Art och kurateras av institutets chef FD Knut Ljøgodt och Konstmuseet Sinebrychoffs chef FD Kirsi Eskelinen.