Livet under hot

Djur hör till de äldsta bildmotiven – djurbilder fanns redan på den förhistoriska tiden. Utställningen presenterar framställningar av djur och natur från 1500-talet till vår tid. Verken förmedlar olika epokers förhållande till natur och djur. Vad kan vi nu se i verken?

  • 13.2.–23.8.2020
Biljetter: med museibiljetten
Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen.

Genom djuren betraktar människan även sig själv

Enligt den västerländska världsuppfattningen finns naturen och djuren till för människan. I verkligheten är människan bara en del av helheten. Via verken i utställningen kan vi betrakta människosläktets resa i naturen och med naturen. Förståelsen för samexistens hjälper oss att bevara livsutrymme både för människan och naturens övriga levande varelser..

Skärningspunkter mellan konst och naturvetenskap

Röda källaren 2.6.−16.8.2020

I juni öppnas en ny del av utställningen Livet under hot. Helheten diskuterar skärningspunkterna mellan konst och naturvetenskap under olika tidsperioder och från olika perspektiv. En reseskildring som ingår i A.E. Nordenskiölds (1832−1901) samling i Nationalbiblioteket belyser människors nyfikenhet och äventyrslust. Boken är tryckt i Amsterdam 1710 och handlar om en forskningsexpedition till Spetsbergen och Grönland 1671. I helheten ingår också djur- och växtstudier från 1500-talet till våra dagar.

Sanna Kannistos (f. 1974) videoverk konkretiserar ett möte mellan fåglar och konstnären och erbjuder samtidigt en underbar naturupplevelse, lösryckt från verkligheten. Utställningens tema på första våningen får ett intressant komplement i och med den här nya verkhelheten.