Under körsbärsträdet – Japanska träsnitt

Konstmuseet Sinebrychoffs utställning utforskar träsnittens teman och kulturella bakgrund. Träsnittens värld och stämning följs upp med japanska föremål. Största delen av utställningens träsnitt är daterade till Edo-perioden (1600–1868) då kontakterna med yttervärlden var begränsade och det särpräglade kulturlivet kunde utvecklas fritt. Under Edo-perioden blev borgarklassen alltmer förmögen, och i träsnittens motiv och stämningar blev ukiyo allt vanligare, alltså att leva i stunden och ta vara på till buds stående upplevelser.

  • 6.10.2022–15.1.2023
våning 1
Biljetter: med museibiljetten
Kunisada (1786–1864): Skådespelare Nakamura Tomijuro II, Onoe Baiko och Ichikawa Danjuro VIII i skådespelet Umeyanagi sakigake soshi (Berättelsen om de tidigt blommande plommonträden och pilarna), 1854. Foto: Finlands Nationalgalleri / Jenni Nurminen.

De europeiska konstnärerna tog intryck av träsnitten redan från slutet av 1850-talet. I dag är träsnittens estetik alltjämt fascinerande. Den rytmiska kompositionen, de läckra färgytorna och kraftiga men känsligt dragna linjerna ledsagar blicken. Dagens besökare kanske också tilltalas av tanken på snabbt förbiglidande ögonblick och av att följa med sin tid – vikten av att ta vara på de pauser livet erbjuder.

Körsbärsträdet har en speciell betydelse i japansk kultur – livscykeln sammanflätas med körsbärsträdets årscykel. Årets viktigaste fest är hanami, betrakta blommorna, som inträffar när körsbärsblommorna slår ut. Körsbärsträd återges i många bildmotiv: tjusiga kvinnogestalter promenerar under körsbärsträden, och trädens krokiga former bildar en dekorativ fond bakom kabuki-teaterns rollgestalter. Träsnittens värld för oss fram till körsbärsträden.