Känslosamma scener

Stora känslor, passion och dramatiska rollprestationer! Måleri och scenkonst har inspirerat varandra under århundraden. Båda konstformerna är beskrivande och väcker känslor som bland annat har uttryckts med hjälp av minspel och poser.

  • 13.9.2018–3.3.2019
Biljetter: med museibiljetten
Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen.

Bildkonstnärerna kunde rentav ha ett mycket nära förhållande till teatervärlden. Flera av dem planerade också teaterscenografier och målade porträtt av kända skådespelare. Framgångsrika skådespel och ödesdigra rollprestationer på scenen inspirerade på sin tid konstnärer i form av motiv, medan dramatiska landskaps-, storm- och skeppsbrottsmålningar å andra sidan kunde fungera som modell för olika scenografier.

Utställningen Känslosamma scener presenterar olika kompositionssätt som kopierats från teaterns värld från 1600-talet och framåt. Utställningens konstverk visar hur stark kulturell inverkan teatern har haft på olika konstformer överallt i Europa. Utställningen leder in besökaren i bildkonstens och teaterns gåtfulla värld. Utställningens kurator är den franska konsthistorikern Laura Gutman.