Jag är inte jag

Kända och glömda porträtt

Utställningen betraktar porträttkonsten ur valda synvinklar och teman och belyser samtidigt porträttkonstens historia. Utställningens teman är bland annat makt, identitet, att minnas och att värna om ett minne.

  • 8.6.–31.12.2017
Biljetter: med museibiljetten
Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen.

Utställningen visar porträttmåleriets hela spektrum från präktiga regentporträtt och officiella representationsporträtt till intima familjeporträtt och konstnärers självporträtt. Utöver sin tids storheter och bemärkta personer presenterar utställningen porträtt av människor vilkas personlighet under tidens lopp fallit i glömska och porträtt som av andra orsaker har glömts bort.

Tidsmässigt sträcker sig konstverken från 1500-talet till våra dagar. Bland verken finns även två exempel på världens äldsta kända porträtt; Egyptiska dödsmasker från Fayoum, som målades på träyta medan förebilden var vid liv och senare fästes på mumiens ansikte.

Helheten omfattar ett flertal sällsynta verk som aldrig tidigare varit offentligt utställda. Av dessa kan nämnas bland annat Lorens Pasch den yngres (1733–1805) porträtt av kung Gustav III (1783). Kungliga Vasa hovrätt grundades år 1776 och till minne av detta donerade Gustav III sitt porträtt till hovrätten. Porträttet hänger permanent i hovrättens plenisal, dit endast få har tillträde.

Utställningen kompletteras med en bok som behandlar utställningens teman ur fräscha och nya synvinklar. Artikelförfattarna är erkända internationella och inhemska experter på sitt område.

Förutom Nationalgalleriets egna samlingar visar utställningen verk från inhemska privata och offentliga samlingar. Utställningen ingår i programmet för Finlands 100 -årsjubileum.