Ikoner

Helig, skön och världslig

I den stämningsfulla röda källaren presenteras ikoner i en konsthistorisk och religiös kontext.

  • 16.4.2016–30.4.2017
Röda källaren
Biljetter: med museibiljetten
Bild: Finlands Nationalgalleri / Pirje Mykkänen.

Utställningens teman är Kristus, Gudsmodern och helgon i ikonkonsten samt ikonens betydelse i det ortodoxa bönelivet. Utställningen tar också upp ikonmåleriets teknik och problemen vid dateringen av gamla ikoner. Ikonerna tillhör konstmuseet Sinebrychoffs samlingar och de äldsta av dem är från 1500-talet.