Himmelska färger – Blått och guld

Blått och guld hör historiskt till de mest kostsamma materialen. På grund av materialens lyskraft och dyrbarhet har de får otaliga betydelser.

  • 28.3.–25.8.2019
Biljetter: med museibiljetten
Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen.

Guld syftar på solen, Gud, makt och rikedom. Blått är ärans och dyrbarhetens färg som också symboliserar makt. I den medeltida konsten var guldet en symbol för himmelriket. Jungfru Maria satt som en drottning omgiven av guld och prakt. Det himmelska ljuset framhävdes av Marias blå mantel. Betydelserna har under årens lopp blivit alltmera symboliska. Material och färger inverkar på våra associationer, minnesbilder och känsloupplevelser.