100 år 100 bilder

Hannu Pakarinen

Fotokonstnären Hannu Pakarinen har rest runt i det hundraåriga Finland och fotograferat människor som är födda 1917–2017, en för varje år.

  • 8.6.–3.9.2017
Biljetter: med museibiljetten
Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen.

Porträtten och personernas självbiografiska berättelser vittnar om livet i dagens Finland. Åren och människorna bildar en historia om det självständiga Finland där var och en kan avbildas som en hjälte.

”Jag har fotograferat och intervjuat 100 finska medborgare i olika åldrar som är födda 1917–2017, en medborgare för varje år. Fotografierna grundar sig på roadphotography traditionen. Jag reser med min kamera runtom i Finland och letar efter finskhetens kärna och tidens fenomen. Jag väljer människorna rätt slumpmässigt, men alltid så att de som fotograferas så väl som möjligt representerar olika socialgrupper. Målet är att genom porträtten ge en tidsbild av dagens Finland, den historiska referensramen inte att förglömma. Det gäller inte bara att föra in traditionen av porträtt i nutidskonsten och att bidra med en subjektiv historieskrivning: det handlar också om drömmar, minnen och tankar om det goda livet. Porträtten och de fotograferade personernas självbiografiska texter väcker tankar hos åskådaren om hur det varit att leva mellan öst och väst. Jag är övertygad om att mitt arbete har samhälleligt, dokumentärt och vetenskapligt värde i och med att det skildrar dagens Finland och finskheten.” Hannu Pakarinen.

Utställningen ingår i programmet för Finlands 100 -årsjubileum.