Principerna för tryggare rum

Vi vill att alla ska känna sig trygga på Konstmuseet Sinebrychoff. Det är något vi alla kan bidra till.

På Konstmuseet Sinebrychoff är vi hänsynsfulla mot varandra.  

 • Vi är hänsynsfulla mot varandra. Vi hjälper till om någon behöver hjälp. 
 • Vi låter alla i lugn och ro gå runt och titta på konsten: vi stör inte andra genom att väsnas, snudda vid dem eller komma för nära. 
 • På Konstmuseet Sinebrychoff finns utrymme för olika tolkningar och åsikter. Vi lyssnar på varandra, och utbyter åsikter på ett konstruktivt sätt.  

På Konstmuseet Sinebrychoff får var och en vara sig själv.  

 • Olikheterna oss människor emellan är något som berikar oss. Vi förhåller oss respektfullt gentemot alla.  
 • Vi gör inga antaganden om andra människors kön, sexualitet, bakgrund, nationalitet eller funktionsförmåga. Vid respekterar människors berättelser om sig själva och hur de definierar sig. Var och en har rätt till sitt privatliv.  
 • Vi utgår inte ifrån att alla känner, vet och kan samma saker. 
 • Identiteter och livssituation varierar – vi pekar inte ut någon genom vårt språkbruk.  

På Konstmuseet Sinebrychoff är alla former av mobbning, trakasserier och diskriminering förbjudna.  

 • Ingen ska behandlas illa eller förringas på grund av personliga egenskaper som kön, ålder, utseende, hälsotillstånd eller bakgrund.  
 • Det är förbjudet att uttrycka eller bete sig rasistiskt, homofobiskt eller transfobiskt.   
 • Om du upplever eller lägger märke till mobbning, trakasserier eller diskriminering på Konstmuseet Sinebrychoff, ska du meddela personalen. 

Personalen på Konstmuseet Sinebrychoff är till för dig. Vänd dig till oss, om 

 • något väcker oro eller om du blir olämpligt bemött. Vi stöder dig och ingriper vid osakligt beteende. 
 • du själv behöver eller du märker att någon annan behöver hjälp.  
 • vill ge återkoppling. Vi lär oss mer hela tiden och förbättrar fortlöpande vår verksamhet.

Du kan ge återkoppling per e-post: siffinfo@siff.fi