Museibesök under coronaepidemin

Vi vill göra ditt museibesök så angenämt och tryggt som möjligt. Vi har dessutom utarbetat några direktiv som vi hoppas att alla våra besökare följer. Välkommen och upplev konst inom trygga ramar!

Kom till museet endast om du är frisk, konsten väntar nog

Du är välkommen att besöka Konstmuseet Sinebrychoff om du känner dig frisk. Om du är sjuk ska du stanna hemma. Ta vid behov kontakt med hälsovården.

Följ våra säkerhetsdirektiv

Vi rekommenderar att du använder munskydd eller visir. Separat förpackade engångsmunskydd kan köpas för 1 € när du anländer till museet. Vi har också visirer för ditt bruk. Efter användning desinficeras visiret och det får vila i minst 24 timmar före nästa användning.

Ta plats och ge andra plats. Vi håller oss också på tryggt avstånd från dig.

Betala helst med kort eller med blippbetalning. Vi undviker kontant betalning tills vidare. Besökare med museikort: visa museikortet för kortläsaren vid biljettkassan eller ladda ner museikortapplikationen och skriv in dig med den och QR-koden som finns i biljettkassan.

Använd hissen ensam eller med ditt eget sällskap.

Coronapasset är inte i bruk.

Kom ihåg att iaktta god handhygien

  • Kom till museet med rena händer. Tvätta händerna ordentlig med tvål vid behov och använd handdesinfektionsmedel.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Rör inte vid konstföremålen.
  • Undvik att vidröra ytor i onödan.

Vi har fäst särskild uppmärksamhet vid personalens handhygien.

Rent och snyggt

Vi fäster speciell vikt vid hygien och renlighet i alla utrymmen. Konstmuseet Sinebrychoff följer statsrådets officiella rekommendationer.