Museibesök under coronaepidemin

Vi vill göra ditt museibesök så angenämt och tryggt som möjligt. Vi har dessutom utarbetat några direktiv som vi hoppas att alla våra besökare följer. Välkommen och upplev konst inom trygga ramar!

Kom till museet endast om du är frisk, konsten väntar nog

Du är välkommen att besöka Konstmuseet Sinebrychoff om du känner dig frisk. Om du är sjuk ska du stanna hemma. Ta vid behov kontakt med hälsovården.

Följ våra säkerhetsdirektiv

Vi kan samtidigt ta emot ett begränsat antal besökare på museet. Förbered dig på att köa litet. Ingen förhandsbokning.

Använd ansiktsmask i museet. Uppmaningen gäller alla som är över 12 år. Du kan köpa en separat förpackad engångsansiktsmask för 1 € i biljettkassan. Om du av hälsoskäl inte kan använda ansiktsmask får du låna ett visir. Visiret desinficeras efter användning och får vila i minst 24 timmar innan det används igen.

Kom ihåg säkerhetsavståndet på minst 2 meter. Vi beaktar också säkerhetsavståndet.

Betala helst med kort eller med blippbetalning. Vi undviker kontant betalning tills vidare. Besökare med museikort: visa museikortet för kortläsaren vid biljettkassan eller ladda ner museikortapplikationen och skriv in dig med den och QR-koden som finns i biljettkassan.

Använd hissen ensam eller med ditt eget sällskap.

Vid behov kan antalet museibesökare begränsas.

Kom ihåg att iaktta god handhygien

  • Kom till museet med rena händer. Tvätta händerna ordentlig med tvål vid behov och använd handdesinfektionsmedel.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Rör inte vid konstföremålen.
  • Undvik att vidröra ytor i onödan.

Vi har fäst särskild uppmärksamhet vid personalens handhygien. Personalen använder ansiktsmask eller visir i situationer då tryggt avstånd inte kan hållas.

Rent och snyggt

Vi fäster speciell vikt vid hygien och renlighet i alla utrymmen. Alla element som ska vidröras är tills vidare borttagna från utställningarna. Konstmuseet Sinebrychoff följer statsrådets officiella rekommendationer.

Evenemang, guidningar och utställningsintron

Till vidare arrangeras inga evenemang, guidade rundturer, utställningsintron eller verkstäder. Grupper är välkomna på Konstmuseet Sinebrychoff när de strängaste begränsningarna har fallit bort. Om detta informeras separat senare.

Vi vinnlägger oss om publikens säkerhet under alla våra evenemang. Under våra publika evenemang gäller följande begränsningar beträffande antal närvarande:

  • Allmänna och bokade guidningar, 10 personer
  • Utställningsintron i Vita källaren, 20 personer
  • Föreläsningar i Vita källaren, 20 personer
  • Konstverkstäder i Vita källaren, 12 personer
  • Inga förhandsanmälningar till föreläsningar eller allmänna guidningar tas emot.