Tillgänglighets­­utlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten sinebrychoffintaidemuseo.fi som publicerades 31.5.2021. Vi har själva utvärderat tjänstens åtkomlighet 2.6.2021.

Webbplatsen uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven.

Kända brister

  • 1.1.1 Brister i de bildrelaterade texterna på sociala medier. Bildtexter saknas för de bilder som publiceras på Instagram, eftersom det på Instagram inte är möjligt att lägga till bildtexter. Texter läggs in när det är tekniskt möjligt.
  • 1.1.1 Brister i de bildrelaterade texterna på webbplatsen. Korrigeras.
  • 2.5.3 De texter som syns på webbplatsens språkval och de åtkomliga namnen motsvarar inte varandra. Korrigeras inte. Felet beror på att man med avsikt har gjort det så att de texter som nås är tydligare än de som syns på webbplatsen. Till exempel är den åtkomliga text som motsvarar SV-texten: ”Byt språk: svenska.
  • Det är inte möjligt att gå direkt in på webbplatsens huvudinnehåll. Det beror på att användaren först måste godkänna sidans kakpraxis (cookies). Det är inte heller möjligt att nå innehållet direkt om ett undantagsmeddelande används på sidan. Korrigeras inte. EU:s allmänna dataskyddsförordning förutsätter att användaren aktivt godkänner att kakor sparas på hens dator. Avsikten är också att användaren inte ska kunna förbigå ett undantagsmeddelande om ett sådant används på sidan. Meddelandet kan emellertid stängas.

Innehåll som inte omfattas av lagstiftningen

På sidan finns länkar till följande webbsidor som har arkiverats före 23.9.2019.

Har du noterat en brist i tillgängligheten?

Berätta för oss om brister i tillgängligheten på webblanketten

eller skicka e-post på adressen siffinfo@siff.fi.

Vi har förbundit oss att förbättra tillgängligheten till de digitala tjänsterna. Vi korrigerar problem med tillgängligheten då vi får kännedom om dem.

Tillsynsmyndig­heten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland,
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000