Bild: Finlands Nationalgalleri/ Jenni Nurminen.

Konsttestarna

Nationalgalleriet deltar i projektet Konsttestarna. Projektet inleddes under läsåret 2017–18, och det har redan hämtat ungefär 30 000 åttondeklassare från olika delar av Finland till Nationalgalleriet. Under Konsttestarnas museibesök får eleverna uppleva och utvärdera konsten ur sina egna perspektiv.

Konsttestarna fortsätter under läsåret 2021–22

Konsttestarna fortsätter under läsåret 2021–22. Grupper besöker Ateneum under hösten 2021 och Kiasma igen på våren 2022. Konstmuseet Sinebrychoff besöker Konsttestarna under hela läsårets gång.

Konsttestargrupperna på Konstmuseet Sinebrychoff tar del i det interaktiva besöket På resa med konstsamlare – utställningen under hösten -21.

Finska Kulturfonden, Svenska kulturfonden och Finska staten finansierar Konsttestarnas besök, som arrangeras av Förbundet för barnkulturcenter i Finland och Nationalgalleriet.