Bild: Finlands Nationalgalleri/ Jenni Nurminen.

Konsttestarna

Nationalgalleriet deltar i projektet Konsttestarna. Projektet inleddes under läsåret 2017–18, och det har redan hämtat ungefär 30 000 åttondeklassare från olika delar av Finland till Nationalgalleriet. Under Konsttestarnas museibesök får eleverna uppleva och utvärdera konsten ur sina egna perspektiv.

Konsttestarna fortsätter under läsåret 2020–21

Konsttestarna fortsätter under läsåret 2020–21. Grupper besöker Kiasma under hösten 2020 och Ateneum på våren 2021. Konstmuseet Sinebrychoff besöker Konsttestarna under hela läsårets gång.

Konsttestargrupperna på Konstmuseet Sinebrychoff tar del i det interaktiva besöket På resa med konstsamlare [Linkki]– utställningen under våren -21.

Finska Kulturfonden, Svenska kulturfonden och Finska staten finansierar Konsttestarnas besök, som arrangeras av Förbundet för barnkulturcenter i Finland och Nationalgalleriet.