Bild: Finlands Nationalgalleri/ Jenni Nurminen.

Konsttestarna

Nationalgalleriet deltar i projektet Konsttestarna. Projektet inleddes under läsåret 2017–18, och det har redan hämtat ungefär 50 000 åttondeklassare från olika delar av Finland till Nationalgalleriet. Under Konsttestarnas museibesök får eleverna uppleva och utvärdera konsten ur sina egna perspektiv.

Konsttestarna fortsätter under läsåret 2023–24

Konsttestarna fortsätter på Nationalgalleriets museer under läsåret 2023–24.

Konsttestargrupperna på Konstmuseet Sinebrychoff tar del i det interaktiva besöket på Hemmuseet och söker efter Fannys hemlighetsfulla medaljong.

Finska Kulturfonden, Svenska kulturfonden och Finska staten finansierar Konsttestarnas besök, som arrangeras av Förbundet för barnkulturcenter i Finland och Nationalgalleriet.