Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen.

Till lärarna

Konstmuseet Sinebrychoff är ett utfärdsmål fullt av historier och idéer för allehanda projekt. På den här sidan hittar du anvisningar för hur du kan planera ett museibesök samt tips om uppgifter.

Anvisningar för museibesök i grup

Ofta ställda frågor

Museibesöket är avgiftsfritt för alla under 18 år och för de lärare som följer med gruppen. Också elever som fyllt 18 och som deltar i samma grupp som andra elever på andra stadiet har fritt inträde till Konstmuseet Sinebrychoff.

Du ansvarar alltid själv för din grupp

Vi rekommenderar att du bekantar dig med Konstmuseet Sinebrychoffs utställningar innan du kommer till museet med elever. Som lärare rör du dig tillsammans med gruppen och ansvarar för eleverna under hela besöket.

Läs om våra principer för tryggare miljö

Anmäl ett gruppbesök

Även om du inte bokar en visning ber vi dig vänligen meddela om dagis- eller skolgruppens ankomst på förhand till siffinfo@siff.fi. Därmed försäkrar vi oss om att ert besök förlöper på bästa möjliga sätt.

Vi önskar att minst två lärare följer med en grupp på 25 elever, och beträffande dagisgrupper två vuxna per 10 barn. Rör er tillsammans i museet.

När ni anländer till Konstmuseet Sinebrychoff

Anmäl er vid biljettkassan på museets 1 våning. Där får du inträdesbiljetter att dela ut till gruppen. Lämna ytterkläder och ryggsäckar i garderoben på källarplanet. Där finns också förvaringsskåp som fungerar med nummerkod. Om du har reserverat en visning träffar ni guiden vid biljettkassan.

Varför får man inte röra vid konstverken eller föremålen?

Konstverken och föremålen i museet är gamla, unika, värdefulla och sköra. Även om dina händer ser rena ut avger de fett som lagras på ytor och förstör dem småningom. Håll er på en armslängds avstånd från konstverk och möbler. På det sättet bevaras de till glädje för alla.

Om ni blir trötta på att stå kan ni sitta ner på golvet. I utställningssalarna får man inte luta sig mot väggarna.

Måltider

Ni ska inte äta eller dricka i utställningssalarna. Lämna vattenflaskor och eventuellt annat ätbart i garderoben.

Aktivitet i utställningen

Man behöver inte vara tyst i museet. Diskutera vid konstverken och njut av konsten och er tillvaro med alla sinnen!

Om ni gör uppgifter kan ni be att få låna skrivunderlag av biljettkassan.
Det är tillåtet att fotografera utan blixtljus och att teckna vid konstverken.

Museet har kostnadsfri, trådlös WiFi. Lösenordet får ni av biljettkassan.

Besök museet virtuellt

Nedan har vi samlat länkar med hjälp av vilka du kan göra virtuella besök i museet och därmed få ut det bästa av ert besök. Utgående från dem kan du också bygga upp ett distansbesök om ni inte kan göra ett fysiskt besök.

Finlands Nationalgalleris webbplats Sök i samlingarna kan du söka gammal konst och föremål enligt tidsintervall, ett konstnärsnamn eller tema, samt skapa och dela egna gallerier till exempel enligt ett projekts teman.

Ett virtuellt besök i hemmuseet ger dig möjlighet att se salarna inför ett besök, eller att gå tillbaka till olika teman efter besöket.

Pauls vänner är en webbplats där du kan se vilka verk i Paul Sinebrychoffs arbetsrum som var hans egna favoriter.

Pauls brev för dig till arkivkällorna. Hur avancerade samlandet?

 

Konsttestarna

Under Konsttestarnas museibesök får eleverna uppleva och utvärdera konsten ur sina egna perspektiv.

Läs om projektet

Större utbyte av utställningen med guidad rundtur

Under rundturen får ni en allmän översikt över det ämne ni valt och en närmare fördjupning i några teman och konstverk. Guiden vägleder till iakttagelser uppmuntrar till diskussion. En museiutfärd skänker glädje och kunskap och ger gruppen gemensamma upplevelser.

Vänligen boka en guidad rundtur minst en vecka före planerat museibesök. En guidad tur kan avbokas kostnadsfritt en vecka före bokat datum. För en bokad guidad rundtur som inte har avbokats debiteras fullt pris.

Guidad rundtur för skol- och daghemsgrupper

Gruppstorlek: 1–25 personer
Längd: ca 1 timme
Pris: vardagar 70 € / grupp (ingen separat inträdesavgift)
Språk: finska, svenska och engelska

Förfrågningar och bokningar

Boka guidad rundtur för dagis- eller skolgrupp

Finlands Nationalgalleris försäljning av tjänster
Tel. 0294 500 500 (må–fre kl. 10–14) eller
forsaljning@fng.fi

Undervisningsmaterial och tips

Temana i Konstmuseet Sinebrychoffs utställningar och i Paul och Fanny Sinebrychoffs hemmuseum passar bra som utgångspunkt för mångsidiga projekt och kan anpassas till olika läroämnen. Nedan har vi samlat idéer till teman för projekt och museiutfärder samt förslag till uppgifter.

Uppgift om konstsamlande: Samlarens passion – Paul och Fanny Sinebrychoffs konstsamling

Byggnaden Konstmuseet Sinebrychoff och hur samlingen föddes

Konstmuseet Sinebrychoff byggdes ursprungligen som hem åt släkten Sinebrychoff. Nu är det känt som museum, det enda i Finland som är specialiserat på gammal europeisk konst. Många konstsamlare har velat donera sina egna konstsamlingar till museet, och dem kan man se i utställningen i andra våningens förnyade samlingsutställning.

Den mest betydelsefulla konstsamlingen är Paul och Fanny Sinebrychoffs samling, som på sin tid var den största privata donationen som någonsin hade gjorts i Finland. Samlingen omfattar närmare 900 konstverk och föremål från paret Sinebrychoffs hem. Paul och Fanny Sinebrychoffs samling visas i hemmuseet på andra våningen. Salarna som vetter mot Bulevarden har inretts i enlighet med fotografier tagna av Signe Brander år 1912. Fina föremål och konstverk från hemmuseet visas nu i en utställning i Röda källaren.

Samlandets historia

Till en början var konstsamlandet något som speciellt kungahus och adelsmän intresserade sig för. På 1600-talet bredde samlarintresset i Europa ut sig också till de bildade klasserna och de förmögnare affärsmännens krets. Samlarna förvärvade fina kabinettsskåp med flera fack där de förvarade specialiteter såsom olika mineral, sällsynta snäckskal, pärlor, guldföremål, miniatyrer eller miniatyrmålningar och rentav exotiska insekter. Slott och herrgårdar försågs med konstgallerier. Samlarna beställde verk direkt av konstnärer eller förvärvade dem på auktioner och utställningar. Konsten förevisades till en början för mindre interna kretsar, senare ofta också för en större publik. Under Paul och Fanny Sinebrychoffs tid i slutet på 1800-talet var konstsamlandet redan allmänt.

Paul och Fanny Sinebrychoff som samlare

Paul och Fanny köpte med hjälp av experter främst svensk porträtt- och miniatyrkonst från 1600- och 1700-talet samt flamländsk och holländsk konst från 1600-talet. Det barnlösa paret ville fylla sitt hem med stilenliga vackra föremål och konstverk. Tanken bakom samlandet var att dela och att lära sig. Till samlingarna sökte de exempel på verk av ansedda konstnärer från varje epok, och i Pauls brev kan vi läsa om spännande konstförvärv. I Finlands första samling verk av ”gamla mästare” hade verken målmedvetet valts ut med hjälp av konstexperter.

Paul och Fanny Sinebrychoff ville donera sin samling till det gemensamma bästa, och gav en donation till Finska staten 1921. År 2021 firade vi donationens 100-årsjubileum.

Diskussionsteman

 • Fråga din kompis om han eller hon har samlat på något.
 • Har kompisen någonsin ställt ut sin samling?
 • Vad samlar du själv på?
 • Varför tycker du / tycker du inte att det lönar sig att samla?
 • Tag reda på vad allt mänskor samlar på i dag?

Läs Paul Sinebrychoffs brev och om hans konstsamlande.

 • Till vem hade Paul skrivit, och varför?

Se på tavlorna i Pauls arbetsrum.

 • Hurdan tycker du stämningen i hans arbetsrum är?
 • Vilket är ditt favoritkonstverk? Varför?
Uppgifter under ett museibesök /ett virtuellt museibesök

Ett virtuellt besök i hemmuseet

 • Välj konstverk och föremål från utställningen som du tycker om.
 • Fundera på VARFÖR just DESSA har kommit in i Sinebrychoffs samling?
 • Vilka tankar och känslor väcker verken hos dig?
 • Samlandet berättar något om personen och hans eller hennes personlighet – vad tycker du att Sinebrychoffs samling / hem berättar om Fanny och Paul?

Välj motiv för ditt projekt bland tipsen nedan

 • Den gamla konstens motiv, symbolik och tekniker
 • Porträtt som identitetsbyggare
 • Miniatyrer som konstart och informationsform
 • Inredningens historiska stilperioder
 • Formgivning under olika tidsperioder
 • Hantverkstekniker i olika material (t.ex. intarsia, träsnideri, svarvning, dekorationsmålning)
 • Med modet genom århundraden (dräkter, spets, kragar, peruker, färgvalörer)
 • Det svenska väldets kungahus (Drottning Kristina, Karl XII, Gustaf III:s hov, Karl XIV Johan …)
 • På resa med svenska konstnärer (Alexander Roslin, Johan Tobias Sergel, David Klöcker Ehrenstrahl, Carl Fredrik von Breda …)
 • Person- och lokalhistoria (släkten Sinebrychoff, områdena kring Rödbergen och Sandviken, Helsingfors på 1800-talet)
 • Industrihistoria (bryggeriindustrin och byggandet på 1800-talet)
 • Arkitektur och restaurering …