bool(false)

Skulpturer

Till museets finaste skulpturer hör två verk av den svenske konstnären Johan Tobias Sergel (1740–1814), Faunen samt Amor och Psyke. Faunen förvärvades av Finska Konstföreningen 1874 genom den parisiske konsthandlaren M. Couvreur. Amor och Psyke köptes ur C. A. Armfelts dödsbo i oktober 1930 med för ändamålet tilldelade statliga lotterimedel.

 

Sergel, Johan Tobias: Fauni (1774)

Johan Tobias Sergel,  Faunen, 1774. Foto: Finlands Nationalgalleri / Henri Tuomi & Hannu Pakarinen.

 

Bekanta dig med skulpturen >>

 

 

Sergel, Johan Tobias: Amor ja Psykhe (1789

Johan Tobias Sergel, Amor och Psykhe,  1789. Foto: Finlands Nationalgalleri / Henri Tuomi & Hannu Pakarinen.

 

Bekanta dig med skulpturen >>

 

 

Thorvaldsen, Bertel: Nukkuva Amor (1827)

Bertel Thorvaldsen, Sovande Amor, 1827. Foto: Finlands Nationalgalleri / Yehia Eweis.

 

Bekanta dig med skulpturen >>