Bild: Finlands Nationalgalleri.

Om oss

Konstmuseet Sinebrychoff är Finlands enda museum som är specialiserat på äldre europeisk konst. Museet är en del av Finlands Nationalgalleri.

Museet för äldre europeisk konst

I våra samlingar finns landets mest värdefulla och internationellt mest betydande målningar av gamla mästare från 1300-talet ända fram till 1850-talet. I samlingarna finns cirka 6500 nationalskatter, konstverk som ägs av oss alla tillsammans.

Museets kärna bildas av Paul och Fanny Sinebrychoffs unika hemmiljö, som permanent visas på museets andra våning. Paret Sinebrychoffs konstsamling jämte möbler och föremål övergick i Finska statens ägo genom en testamentdonation år 1921.

Konstmuseet Sinebrychoffs forsknings- och utställningsverksamhet ökar den europeiska konstens inflytande i Finland och gör den skatt vi i Finland besitter av gammal europeisk konst känd också internationellt. Konstsamlingen kompletteras systematiskt.

Samarbetspartner

Sinebrychoff

Sinebrychoff Bryggeri. Logo. Sinebrychoff – Part of the Carlsberg Group.