Salvator Rosa (Neapel 1615 – Rom 1673), Johannes Döparen predikar, 1636–1638. Bild: Dorotheum Wien, auktionskatalog 08.06.2021.

Nyinköp till samlingarna

Konstmuseet Sinebrychoffs samlingar har utökats genom förvärvandet av två betydande konstverk. De nyinköpta konstverken förstärker museets samlingar av konst från 1600-talets första hälft. De nya inköpen blir tillgängliga för museibesökare i samband med öppnandet av museets nya samlingsutställning fr.o.m. den 27.11. 2021.

Salvator Rosa

Italienaren Salvator Rosa (Neapel, Italien 1615 – Rom, 1673) var redan under sin levnadstid känd som en mångsidig och originell konstnär. Landskapsmåleriet blev redan tidigt en central del av hans konstnärliga produktion och han målade ofta religiösa motiv omringade av den vilda naturen. Behandlingen av ljus och skugga gav målningarna en dramatisk stämning och senare, särskilt under romantiken, väckte hans känslofyllda konst stor beundran. Johannes Döparen predikar är ett raffinerat och högtstående verk från Rosas tidiga period. Man kan se inflytandet från den tidiga barockens stora mästare Caravaggio, men också drag som är typiska för Rosas senare produktion, i synnerhet betoningen på ljus och skugga för att framhäva händelsernas spänning.

Abraham Bloemaert

Abraham Bloemaert (1564 – Utrecht, 1651) hör till den holländska guldålderns viktigaste mästare. Under sitt långa liv var han en av förgrundsfigurerna inom den s.k. Utrechtska skolan, och som lärare fick han stort inflytande över den följande generationen konstnärer i sin hemstad. Vilostund på flykten till Egypten var ett mycket populärt motiv i konsten över hela Europa på 1500- och 1600-talet. Josef, Jungfru Maria och Jesusbarnet framställs ofta vilande under ett stort träd, liksom även i denna målning. Motivet erbjöd konstnären en möjlighet att utveckla kompositionen kring tre personer kombinerat med ett rofyllt landskap. Ett antal bevarade skisser har kunnat kopplas till denna målning, vilket visar att målningen har varit betydelsefull för konstnären själv. Abraham Bloemaert var känd som en övertygad katolik, men han lyckades skapa sig en framgångsrik karriär i det protestantiska Holland.

Josef, Jungfru Maria och Jesusbarnet vilar under ett stort träd.
Abraham Bloemaert (1564 – Utrecht, 1651), Vilostund på flykten till Egypten, signerad och daterad A. Bloemaert f. 1646. Bild: Dorotheum Vienna, auktionskatalog 08.06.2021.