Boknyhet: Ett hem på Bulevarden

Den 21 januari hade det gått 100 år sedan Paul och Fanny Sinebrychoffs konstsamling donerades till finska staten. Den dagen år 1921 tog statsrådet officiellt emot det gåvobrev som Fanny Sinebrychoff hade skrivit redan året innan. Den 27 november öppnades konstsamlingarna och hemmuseet för första gången för publik. Enligt donatorns önskemål skulle samlingen vara öppen för hela folket.


Avsikten med publikation Ett hem på Bulevarden – Konstsamlarna Paul och Fanny Sinebrychoff är att fira donationens 100-årsdag och att samtidigt fokusera på hemmuseet som en helhet. Paul och Fanny Sinebrychoff inredde rummen mot Bulevarden i olika stilar. Paul Sinebrychoffs korrespondens i samband med samlingsförvärv har till stora delar bevarats, och utgående från breven kan man bilda sig en uppfattning om hans systematiska och långsiktiga samlande. Paret Sinebrychoff var mycket väl insatta i sin tids internationella samlingstrender och i inredningskonstens modeströmningar, vilket man kan se i deras samlingar på olika sätt.

Sinebrychoffs hus på Bulevarden har varit med om mycket under de gångna hundra åren. Detsamma gäller också hemmuseet. Den senaste stora renoveringen gjordes i slutet av 1990-talet, och då beslöts att återställa övre våningens rum mot Bulevarden i det skick de hade varit under Sinebrychoffs tid. Rekonstruktionen var möjlig tack vare Signe Branders svartvita fotografier som dokumenterade rummens inredning. Med hjälp av bilderna kunde möbler och konstverk i huvudsak placeras där de hade varit under paret Sinebrychoffs levnad.