Hietalahti Soi – festivalkonsert: Utsikter till staden- “Bulsu” och andra sånger

Ilkka Kylävaaras texter med Helsingfors-temata sett ur Chydenius’ och Kantonens perspektiv: hur samma dikt formas i två olika tonsättares behandling.

Seppo Kantonen, piano och Mari Palo, sång.

  • 1.10.2022 kl 15–16.15
på finska
våning 2
Biljetter: 33,50 €
Biljetter: Lippupiste.fi. 35 platser. Försäljningen slutar 1.10.2022 klockan 14.00.

Hietalahtisoi.fi