INSTÄLLD! Hietalahti Soi – festivalkonsert: Utsikter till staden- “Bulsu” och andra sånger

Ilkka Kylävaaras texter med Helsingfors-temata sett ur Chydenius’ och Kantonens perspektiv: hur samma dikt formas i två olika tonsättares behandling. Seppo Kantonen, piano och Helena Juntunen, sång.
Konserten skjutas upp och datumet anges senare.

  • 2.10.2021 kl 15–16.15
på finska
Vita källaren
Biljetter: 30 e
Konsertbiljetten inkluderar inträdet till utställningen På resa med konstsamlare.