Kotimuseo.

assa

Paul och Fanny Sinebrychoffs hem

Konstmuseets andra våning är stängd och öppnar den 27.11.2021.

Konstmuseet Sinebrychoffs samlingar innehåller några av landets värdefullaste och internationellt mest betydande målningar av gamla europeiska mästare. Merparten av samlingarna har tillkommit genom donationer från privata samlare. Museets stomme utgörs av Paul och Fanny Sinebrychoffs hem, som bildar en permanent utställning i andra våningen. Hela den Sinebrychoffska konstsamlingen inklusive möbler och inventarier övergick i statens ägo genom en testamentsdonation 1921.

Fritt inträde!

 

Empiresalen PDF >>

Gustavianska salen PDF >>

Paul Sinebrychoffs arbetsrum PDF >>

Matsalen PDF >>

Jugendskåp PDF >>

Museibyggnadens historia

Sinebrychoffska huset, en av de förnämsta privatbyggnaderna i Helsingfors, öppnades för allmänheten som hemmuseum 1921.

Bekanta dig med museibyggnadens historia >>

Sinebrychoffs historia

Den ryska bryggarsläkten Sinebrychoffs historia i Finland.

Bekanta dig med släkten Sinebrychoffs historia >>

Paul Sinebrychoffs Brevsamling

Brevsamlingen innehåller den del av Paul Sinebrychoffs korrespondens under åren 1895–1909 som gäller hans inköp av konstverk.

Bekanta dig med brevsamlingen >>


Virtuell rundvandring

Empiresalen, gustavianska salongen, arbetsrummet och matsalen bildar den magnifika miljö som var Paul och Fanny Sinebrychoffs hem på 1910-talet. Den Sinebrychoffska samlingen av ”gamla mästare” var den första i Finland som var uppbyggd enligt medvetna urvalsprinciper och med anlitande av experthjälp.

Virtuell rundvandring

Pauls arbetsrum

Här kan du bekanta dig närmare med målningarna i Paul Sinebrychoffs arbetsrum!

Bekanta dig med Pauls arbetsrum