Ville Lukkarinen: Minnen, scener eller bara färg? Perspektiv på Peder Balkes målningar

Peder Balkes målningar undviker enkla tolkningar. I denna föreläsning kommer Lukkarinen, professor i konsthistoria vid Helsingfors universitet, att söka svar på frågan om vilka faktorer som ligger bakom den märkliga fascinationen för Peder Balkes landskap.

  • 8.11.2023 kl 18–19
på finska
Seminarierum, Vita källaren
Biljetter: med museibiljetten
Sjöstycke.
Peder Balke (1804–1887): Sjöstycke, 1849. Nationalmuseum, Tukholma. Foto: Erik Cornelius/ Nationalmuseum.

Alla Peder Balke föreläsningar

Se alla evenemang