Anne-Maria Pennonen: Romantikens särdrag

Romantiken i 1800-talets Europa kan karaktäriseras som en pluralistisk tidsperiod: det fanns inte bara ett romantiskt synsätt. Romantikerna ville uttrycka sina mångskiftande känslor, trosuppfattningar, förhoppningar och rädslor. Romantiken tog sig också olika uttryck i olika länder, vilket återspeglades i bildkonsten.

  • 22.3.2023 kl 18–19
på finska
Seminarierum
Biljetter: med museibiljetten
18 €/ 12 €/ Museikortet. Under 18 år fri entré. Biljetter kan köps från museets kassa samma dag. 80 platser. Ingen förhandsbokning.
alt="Alexander Lauréus"
Alexander Lauréus (1783 – 1823): Kristi födelse förkunnas för herdarna, 1815. Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen.

Franska revolutionen 1789 låg bakom, men den följdes av nya revolutioner 1830 och 1848, även känt som Europas galna år.

Inom naturhistorien gick de olika naturvetenskaperna isär, och man frångick Carl von Linnés klassificeringssystem eller taxonomi.

Från Tyskland spreds nationalismen över hela Europa. Konstnärerna stod närmare poeterna och filosoferna. Industrialiseringen tog fart, vilket ledde till problem i städerna. Man började fästa uppmärksamhet vid arbetarklassens villkor. För att förbättra trivseln och luftkvaliteten i städerna började man planera parker och grönområden.

Konstnärerna började längta tillbaka till naturen och sökte sig från städerna till landsbygden. I Goethes fotspår vallfärdade man till Rom och dess landsbygd. Fantasin vann terräng, sagor och äventyrsberättelser blev populära.

Anne-Maria Pennonen, FD, arbetar som amanuens på Konstmuseet Ateneum. Hon har varit kurator för flera utställningar. Hon har specialiserat sig på 1800-talets konst och särskilt forskat i landskapsmåleriet i Norden och i Tyskland.