KD Tuula Moilanen: Körsbärsblomningens tid – den japanska tidsuppfattningen och hur den återspeglas i träsnitten

Konstdoktor, bildkonstnär Tuula Moilanen berättar hur de simultana tidslagren och årstidernas växlingar syns i de japanska träsnitten.

  • 9.11.2022 kl 18–19
på finska
Vita källaren
Biljetter: med museibiljetten
16 €/ 14 €/ Museikortet. Under 18 år fri entré. 50 platser. Ingen förhandsanmälan. Platserna fylls på i turordning. Vänligen anmäl dig vid kassan vid ankomsten.

Föreläsningen avslöjar ett överraskande samband mellan tidsuppfattning och det japanska språket, och ger också praktiska råd beträffande tolkningen av ukiyo-e-bilder.

Den japanska tiden framskrider på flera nivåer. Under den västerländska tideräkningen löper en cyklisk tid baserad på kejsarepoker och årstidsväxlingar. Det evigt rörliga Nu-ögonblicket, som inkluderar såväl det förflutna som framtiden, är också betydelsefullt. Ögonblicket kan alltså samtidigt uppfattas som en evighet.

Ett bra exempel på detta är körsbärsblommorna, ett återkommande träsnittsmotiv. De symboliserar ögonblicket, men de personifierar samtidigt livets eviga kretslopp: de blommande trädens prakt är över på ett par veckor, men upprepas varje vår på samma sätt.

I Finland är Moilanen känd som expert på japanska träsnitt och traditionell papperstillverkning. Hon bodde i Kyoto, Japan, i över tjugo år och lärde känna landets kultur och konstliv i grunden genom att leva där i vardagen.