bool(false)

Visningar

Museets öppna visningar ingår i entréavgiften. Vi erbjuder också visningar på beställning.

 

ÖPPNA VISNINGAR

Öppna visningar av aktuella utställningar ordnas lördagar kl. 14 på finska och första lördagen i månaden kl. 13 på svenska.

 

BOKNINGSBARA VISNINGAR

Grupper som vill fördjupa sin upplevelse av museets utställningar har möjlighet att boka en guidad visning. Gruppvisningar är avgiftsbelagda och tar en timme att genomföra.

Gruppvisningar på Konstmuseet Sinebrychoff och de övriga museerna i Nationalgalleriet kan bokas på servicenumret +358 (0)294 500 500 (mån–fre kl. 9–15) eller på adressen bokningar(at)nationalgalleriet.fi. Bokningen bör göras minst en vecka i förväg.

Visning av hemmuseet är gratis för daghem/förskolor, skolor och yrkesläroanstalter.

Maximalt deltagarantal för grupper är 25 personer och för barngrupper (daghem/förskolor och åk 1–6 i grundskolan) 15 barn.

Visningar kan ordnas på svenska, finska, engelska, tyska, franska, italienska och ryska. På beställning kan vi också ordna syntolkade visningar och visningar på teckenspråk, tecknad finska och klarspråk.

 

Italiens och Orientens tjusning – Ippolito Caffi, 1.2–27.5.2018

Den italienska konstnären Ippolito Caffi (Belluno 1809–Lissa 1866) var en äventyrare och partiot, som specialiserade sig på stadsvyer och landskap. Utställningen tar åskådarna med på en resa till Venedig, Rom, Neapel, Konstantinopel och andra städer i Orienten. Ippolito Caffi var en äventyrare som inte nöjde sig med de sedvanliga turistlederna utan reste även till avlägsna trakter utan fruktan för riskerna. Målningarna, akvarellerna och teckningarna från Egypten, Syrien och Jerusalem visar oss platser som inte var vanliga resmål under en Grand Tour. På utställningen visas 73 målningar och sammanlagt 15 teckningar och akvareller från samlingarna i Fondazione Musei Civici di Venezia.

 

 

Visningsavgifter:

Grupper av 1–25 personer /guide
Priset: vardagar 75 e /guide, söndagar 105 e /guide
Guidningens längd är cirka en timme.

Avbokning och ombokning av visningar:

Visningar kan avbokas eller ombokas gratis senast en vecka före visningen på servicenumret +358 (0)294 500 500 mån–fre kl. 9.00–15.00 eller per e-post på bokningar(at)nationalgalleriet.fi.

Vid uteblivande utan avbokning debiterar vi en straffavgift som motsvarar visningsavgiften.