bool(false)

Skolor

Våra verkstäder erbjuder aktiviteter för alla åldrar. Verkstadsprogrammet ger en mångsidig och intressant inblick i hemmuseets samlingar och de aktuella utställningarna.

Syftet med verkstadsaktiviteterna är att skapa livsberikande upplevelser av konstnärliga värden. Genom gruppaktiviteterna vill vi utveckla deltagarnas förmåga att samspela med varandra och fördjupa deras kulturkunskap och självkännedom. I planeringen av programmet har vi lagt särskild vikt vid fantasi och kreativitet. Nya kunskaper i förening med deltagarnas egna upplevelser och iakttagelser gör museibesöket till en oförglömlig upplevelse.

SIFF FÖR DAGHEM OCH FÖRSKOLOR

För barngrupper från daghem och förskolor ordnar vi gratis verkstäder året om. Vi erbjuder en positiv, barnanpassad miljö, där vi tittar på konst och diskuterar det vi ser. För femåringar och förskolebarn har vi utarbetat en särskild läroplan för varje utställning. Våra guidade visningar för barngrupper börjar med en rundtur i museibyggnaden och avslutas med egna aktiviteter i Siff-verkstaden. Programmet tar 1,5 timmar att genomföra. Maximalt deltagarantal för en barnverkstad är 20 deltagare. Vid uteblivande utan avbokning debiterar vi en avgift på 70 €.

Kontaktperson: museilektor Leena Hannula, tfn 040–868 1420, leena.hannula(at)siff.fi

Feedbackformulär för lärare:

FEEDBACKFORMULÄR FÖR LÄRARE >>

 

SIFF FÖR SKOLELEVER

För skolelever ordnar vi gratis verkstäder året om. Sommartid erbjuder vi avgiftsbelagda aktiviteter. Målet är att öka elevernas kännedom om det europeiska kulturarvet genom att låta dem pröva på olika aktiviteter. Maximalt deltagarantal för en elevverkstad är 20 deltagare. Vid uteblivande utan avbokning debiterar vi en avgift på 70 €.

Kontaktperson: museilektor Leena Hannula, tfn 040–868 1420, leena.hannula(at)siff.fi

Feedbackformulär för lärare:

FEEDBACKFORMULÄR FÖR LÄRARE >>