bool(false)

Nedsatta avgifter

Inträdesavgifter

Normal avgift 16 €
Nedsatt avgift 14 €
Under 18 år gratis

Paul och Fanny Sinebrychoffs Hem (2. vån.): Fritt inträde

Kombinationsbiljetter till Nationalgalleriets museer
Ateneum, Kiasma & Konstmuseet Sinebrychoff – normal 34 €, nedsatt 32 €

Nedsatta avgifter

Den nedsatta avgiften gäller studerande, pensionärer, värnpliktiga, civiltjänstgörare, lärare, bildkonstnärer och arbetslösa samt grupper på minst tio personer.

Gratis inträde med Museikortet.

Gratis inträde gäller krigs- och frontveteraner, lottor, krigsinvalider, terapigrupper, assistenter för handikappade och ICOM-kortets innehavare samt Konstmuseet Sinebrychoffs vänner rfs medlemmar. Gratis inträde också med Helsingforskortet.