bool(false)

Utställningsarkiv

Tiepolo − Venedig i Norden

17.9.2020 – 10.1.2021

Giovanni Battista Tiepolo (1696–1770) var det virtuost utförda freskomåleriets och de monumentala målningarnas mästare. Hans berömmelse sträckte sig över hela Europa. Tiepolo utförde beställningsarbeten till venetianska adelsfamiljer, utländska furstar och kungliga hov. Rika konstsamlare intresserade sig tidigt för Tiepolos konst och tack vare den livliga konsthandeln hittade verken även vägen till privata konstsamlingar.

Utställningen visar på ett spännande sätt hur verk av Tiepolo spreds över norra Europa och Ryssland. Utställningen sammanför konstverk, som har många beröringspunkter, men som inte tidigare har visats tillsammans. Två verk ur museets egna samlingar, Sabinskornas bortrövande och Grekerna angriper Troja, är en del av berättelsen. Detta är första gången Tiepolos konst presenteras i denna omfattning i Finland!

Livet under hot

13.2.–23.8.2020

Djur hör till de äldsta bildmotiven – djurbilder fanns redan på den förhistoriska tiden. Utställningen presenterar framställningar av djur och natur från 1500-talet till vår tid. Verken förmedlar olika epokers förhållande till natur och djur. Vad kan vi nu se i verken? Genom djuren betraktar människan även sig själv. Enligt den västerländska världsuppfattningen finns naturen och djuren till för människan. I verkligheten är människan bara en del av helheten. Via verken i utställningen kan vi betrakta människosläktets resa i naturen och med naturen. Förståelsen för samexistens hjälper oss att bevara livsutrymme både för människan och naturens övriga levande varelser.

Livet under hot: I skärningspunkten mellan konst och naturvetenskap

2.6.–16.8.2020

I juni öppnas en ny del av utställningen Livet under hot. Helheten diskuterar skärningspunkterna mellan konst och naturvetenskap under olika tidsperioder och från olika perspektiv. En reseskildring som ingår i A.E. Nordenskiölds (1832−1901) samling i Nationalbiblioteket belyser människors nyfikenhet och äventyrslust. Boken är tryckt i Amsterdam 1710 och handlar om en forskningsexpedition till Spetsbergen och Grönland 1671. I helheten ingår också djur- och växtstudier från 1500-talet till våra dagar.

Sanna Kannistos (f. 1974) videoverk konkretiserar ett möte mellan fåglar och konstnären och erbjuder samtidigt en underbar naturupplevelse, lösryckt från verkligheten. Utställningens tema på första våningen får ett intressant komplement i och med den här nya verkhelheten.

 

Albert Edelfelt och familjen Romanov

6.2.–10.5.2020

Utställningen fokuserar på mindre kända verk av Albert Edelfelt som hänför sig till den ryska tsarfamiljen. I centrum står ett porträtt av Alexander III:s brorsöner, Storfurstarna Boris och Kirill Vladimirovitj som barn (1881) från konstmuseet Rybinskijs samlingar. Målningen, som man länge trodde hade försvunnit, visas för första gången i Finland. Dessutom visas andra hänförande porträtt av släkten Romanovs barn. I utställningen ingår oljemålningar och skisser samt brev av konstnären. Utställningen har arrangerats i samarbete med Finlands institut i S:t Petersburg. Kurator för utställningen är institutets chef Sani Kontula-Webb.

Juldukningar på Bulevarden

30.11.2019 – 12.1.2020

Hurdan jul firade Paul och Fanny Sinebrychoff i sitt vackra hem? Vi kan bra föreställa oss hur släkten Sinebrychoff förberedde sig för julmiddagen. Nu har vi dukat upp julbord med det mest utsökta porslin och borddukar av linnedamast som har använts i Sinebrychoffs hem. Också den övriga dekoren följer de tidigare överklasshemmens jultraditioner. I år bjuder hemmuseets jul på en alldeles speciell upplevelse.

När vi gjorde de festliga juldukningarna följde vi traditioner från slutet av 1800-talet tillsammans med Konstmuseet Sinebrychoffs vänner rf. Som sakkunnig deltog en medlem av vänföreningens styrelse, kammarrådet Kari-Paavo Kokki.

Lucas Cranach – Renässansens skönheter

26.9.2019 ─ 5.1.2020

Renässansens skönheter är den store tyske renässansmästaren Lucas Cranach den äldres (1472−1553) första monografiska utställning i Finland. Utställningen visar målningar och grafik från europeiska museers samlingar. I Finland finns två målningar av Lucas Cranach den äldre, båda i Sinebrychoffs samlingar. Det är just kring dessa verk, En ung kvinnas porträtt (1525) och Lucretia (1530), utställningen är uppbyggd. De får stå som exempel på populära motiv i konstnärens produktion: kvinnoporträtt och nakna skönheter avbildade på ett egenartat och karaktäristiskt sätt.

Cranachs gåtfulla och fascinerande målningar har tilltalat konstnärer genom tiderna. De mest kända tolkningarna är troligen Picassos, av vilka några exempel från hans grafiska produktion visas på utställningen. En modern synvinkel på de utsökta smycken som avbildas på Cranachs verk bjuder de effektfulla verken av tyska smyckekonstnärer på.

Familjen Sinebrychoff – Sandvikens välgörare

16.3.2019-12.1.2020

Det bryggeri som Nikolaj Sinebrychoff (1787/88–1848) grundat 1819 växte från ett familjeföretag till ett storföretag. Tack vare sin omfattande förmögenhet kunde familjen Sinebrychoff också satsa på välbefinnandet bland fabriksarbetarna och de fattiga i staden. Även kulturprojekt var viktiga understödsobjekt. I släktens hem, nuvarande Konstmuseet Sinebrychoff, finns fortfarande den konstsamling som Paul och Fanny Sinebrychoff lade grunden till på 1890-talet. Utställningen Familjen Sinebrychoff – Sandvikens välgörare presenterar släktens historia, i centrum finns Oy Sinebrychoff Ab:s porträttdonation. Sinebrychoff är det äldsta bryggeriet i Norden och fyller 200 år i oktober 2019. Numera ägs bryggeriet av den danska Carlsberg-koncernen.

Himmelska färger – Blått och guld

28.3.–25.8.2019

Blått och guld hör historiskt till de mest kostsamma materialen. På grund av materialens lyskraft och dyrbarhet har de får otaliga betydelser. Guld syftar på solen, Gud, makt och rikedom. Blått är ärans och dyrbarhetens färg som också symboliserar makt. I den medeltida konsten var guldet en symbol för himmelriket. Jungfru Maria satt som en drottning omgiven av guld och prakt. Det himmelska ljuset framhävdes av Marias blå mantel. Betydelserna har under årens lopp blivit alltmera symboliska. Material och färger inverkar på våra associationer, minnesbilder och känsloupplevelser.

Känslosamma scener

13.9.2018–3.3.2019

Stora känslor, passion och dramatiska rollprestationer!

Måleri och scenkonst har inspirerat varandra under århundraden. Båda konstformerna är beskrivande och väcker känslor som bland annat har uttryckts med hjälp av minspel och poser.

Bildkonstnärerna kunde rentav ha ett mycket nära förhållande till teatervärlden. Flera av dem planerade också teaterscenografier och målade porträtt av kända skådespelare. Framgångsrika skådespel och ödesdigra rollprestationer på scenen inspirerade på sin tid konstnärer i form av motiv, medan dramatiska landskaps-, storm- och skeppsbrottsmålningar å andra sidan kunde fungera som modell för olika scenografier.

Utställningen Känslosamma scener presenterar olika kompositionssätt som kopierats från teaterns värld från 1600-talet och framåt. Utställningens konstverk visar hur stark kulturell inverkan teatern har haft på olika konstformer överallt i Europa. Utställningen leder in besökaren i bildkonstens och teaterns gåtfulla värld. Utställningens kurator är den franska konsthistorikern Laura Gutman.

Hemmuseets jul – Festdukningar på Bulevarden

1.12.2018 – 3.2.2019

I matsalen är middagsbordet dukat med en mycket fin servis från mitten av 1800-talet tillverkad av den franska Sèvres-fabriken. Kaffebordet i den Gustavianska salen är dukat med kaffekoppar som har formen av rosor från den ryska Kuznetsov-fabriken. I den guldglänsande empiresalen är ett tebord framdukat med tekoppar i nyrokoko med blomdekor och förgyllning från den ryska porslinsfabriken Kornilov. Salens julgran är dekorerad med kräppappersrosor, guldlamé och ett s.k. marskalksband med en text på latin: ”Gloria in Excelsis Deo” (Ära vare Gud i höjden).

De festliga dukningarna som efterliknar dukningarna under slutet av 1800-talet har gjorts i samarbete med Konstmuseet Sinebrychoffs vänner rf. Kammarrådet Kari-Paavo Kokki har medverkat som expert.

Piranesi – Talande ruiner

16.2.–27.5.2018

Grafikens store mästare, italienaren Giovanni Battista Piranesi (1720–78), hade ursprungligen inte planerat att bli konstnär. Han utbildade sig först till arkitekt och senare till konstgrafiker. Piranesis mångsidiga utbildning, nyfikna natur och livliga fantasi i kombination med hans tekniska kunnande inom grafiken ledde till aldrig tidigare skådat resultat. Piranesi gav Roms traditionella motiv alldeles nya perspektiv, och han förnyade sättet att återge landskap.

Piranesis produktion består av över tusen grafiska arbeten. De mest kända av hans grafikserier är Vedute di Roma och Carceri d’invenzione. Båda är representerade här på utställningen. Vi presenterar totalt 16 grafikblad från Konstmuseet Sinebrychoffs egna samlingar.

I utställningen ingår förutom grafikblad också en videoprojektion där man med 3D-simuleringsteknik har skapat ett rum från serien Carceri d’invenzione som förefaller nästan påtagligt verkligt. Det har sagts att det är som att stiga in i Piranesis sinnevärld när man ser på videon.

Italiens och Orientens tjusning – Ippolito Caffi

1.2.–27.5.2018

Den italienska konstnären Ippolito Caffi var en äventyrare och partiot, som specialiserade sig på stadsvyer och landskap.

Ippolito Caffi (Belluno 1809–Lissa 1866) både fortsatte och förnyade vedutamåleriet. Han beundrade den kända konstnären Canaletto och detta framträder som ett ljust och klart uttryck i hans tidiga havs- och arkitekturvyer. Senare blev han berömd för dimhöljda landskap som var målade i en intensiv, romantisk anda. I Caffis nattliga landskap förvandlades staden till en scen där byggnaderna inte längre hade huvudrollen utan det drömlika ljusets hemlighetsfulla skimmer.

Utställningen tar åskådarna med på en resa till Venedig, Rom, Neapel, Konstantinopel och andra städer i Orienten. Ippolito Caffi var en äventyrare som inte nöjde sig med de sedvanliga turistlederna utan reste även till avlägsna trakter utan fruktan för riskerna. Målningarna, akvarellerna och teckningarna från Egypten, Syrien och Jerusalem visar oss platser som inte var vanliga resmål under en Grand Tour.

Caffi, som hade en mångfasetterad personlighet, var också en hängiven fosterlandsvän. Han deltog i det venetianska upproret mot Österrike och stupade i sjöslaget vid Lissa år 1866, då flaggskeppet Re d’Italia sjönk i Adriatiska havet.
Läs mera om Ippolito Caffis liv (PDF) >>

På utställningen visas 73 målningar och sammanlagt 15 teckningar och akvareller från samlingarna i Fondazione Musei Civici di Venezia.

Andrea Angione
Terribilis est locus iste

21 SEPTEMBER 2017 – 28 JANUARI 2018

Utställningen Terribilis est locus iste presenterar åtta monumentala fotografier av den italienska fotokonstnären Andrea Angione. Huvudpersonerna i dessa dramatiska och tekniskt virtuosa verk är vanliga människor från gatan och för tankarna till 1500- och 1600-talens stora mästare som Caravaggio.

Andrea Angione föddes i Orbetello (Toscana) 1977. Efter sin examen tog han sina första steg som regissör och spelade in flera kortfilmer. Han studerade dramaturgi, regissering och fotografi på Cinema School of Grosseto och på Cinema National School i Florens. År 2006 vann han första pris i Capalbio Cinema -tävlingen i juniorkategorin, som regissör av kortfilmen Insieme (Tillsammans), som genomfördes som ett samarbetsprojekt med eleverna i en grundskoleklass.

Genom sin erfarenhet inom film upptäckte han digital fotografering och utvecklade snart en fascinerande och personlig teknik, där målning och fotografi smälter samman. Angiones användning av ljus fäster uppmärksamheten vid det dramatiska och symboliska innehållet i konstverken.

Genom sin första personliga utställning som fotograf Terribilis est locus iste (Porto Ercole, 2009) fick han möjlighet att visa sina verk på Palazzo Barberini i Rom (2009) och på Galleria Permanente i Milano (2009). Samma år vann han det prestigefyllda priset Premio Arte Mondadori (1:a pris, fotografikategorin). Ytterligare två personliga utställningar – Nec spe nec metu (Porto Ercole, 2010) och Fortitudo Mea in Luce (Capalbio, 2011) – placerade honom i rampljuset och uppskattades mycket av besökare, kritiker och den samlade presskåren.

 

 

Jag är inte jag – Kända och glömda porträtt

8.6.–31.12.2017

Utställningen betraktar porträttkonsten ur valda synvinklar och teman och belyser samtidigt porträttkonstens historia. Utställningens teman är bland annat makt, identitet, att minnas och att värna om ett minne. Utställningen visar porträttmåleriets hela spektrum från präktiga regentporträtt och officiella representationsporträtt till intima familjeporträtt och konstnärers självporträtt. Utöver sin tids storheter och bemärkta personer presenterar utställningen porträtt av människor vilkas personlighet under tidens lopp fallit i glömska och porträtt som av andra orsaker har glömts bort.

Tidsmässigt sträcker sig konstverken från 1500-talet till våra dagar. Bland verken finns även två exempel på världens äldsta kända porträtt; Egyptiska dödsmasker från Fayoum, som målades på träyta medan förebilden var vid liv och senare fästes på mumiens ansikte.

Helheten omfattar ett flertal sällsynta verk som aldrig tidigare varit offentligt utställda. Av dessa kan nämnas bland annat Lorens Pasch den yngres (1733–1805) porträtt av kung Gustav III (1783). Kungliga Vasa hovrätt grundades år 1776 och till minne av detta donerade Gustav III sitt porträtt till hovrätten. Porträttet hänger permanent i hovrättens plenisal, dit endast få har tillträde.

Under utställningen kommer särskilt utvalda konstverk att ställas i fokus och förevisas endast under en begränsad tid. Den första fokusutställningen är konstruerad kring Urho Kekkonen och omfattar bland annat Ilja Glazunovs porträtt av Urho Kekkonen från år 1973, Kimmo Pyykkös UKK-självporträtt och Urho Kekkonens Brödspade självporträtt från år 1975. Fokusverken är utställda under tiden 8.6–3.9.2017.

Den andra fokusutställningen är Rafael Wardis kända porträtt av Tarja Halonen. Verket visas under tiden 5.9–29.10.2017. Den tredje fokusutställningen presenterar Eero Järnefelts porträtt av Carl Gustaf Mannerheim och P. E. Svinhufvud från år1933. Dessa visas 31.10–31.12.2017.

Utställningen kompletteras med en bok som behandlar utställningens teman ur fräscha och nya synvinklar. Artikelförfattarna är erkända internationella och inhemska experter på sitt område.

Förutom Nationalgalleriets egna samlingar visar utställningen verk från inhemska privata och offentliga samlingar. Utställningen ingår i programmet för Finlands 100 -årsjubileum.

 

 

100 år 100 bilder – Hannu Pakarinen

8.6.–3.9.2017

Fotokonstnären Hannu Pakarinen har rest runt i det hundraåriga Finland och fotograferat människor som är födda 1917–2017, en för varje år. Porträtten och personernas självbiografiska berättelser vittnar om livet i dagens Finland. Åren och människorna bildar en historia om det självständiga Finland där var och en kan avbildas som en hjälte.

”Jag har fotograferat och intervjuat 100 finska medborgare i olika åldrar som är födda 1917–2017, en medborgare för varje år. Fotografierna grundar sig på roadphotography traditionen. Jag reser med min kamera runtom i Finland och letar efter finskhetens kärna och tidens fenomen. Jag väljer människorna rätt slumpmässigt, men alltid så att de som fotograferas så väl som möjligt representerar olika socialgrupper. Målet är att genom porträtten ge en tidsbild av dagens Finland, den historiska referensramen inte att förglömma. Det gäller inte bara att föra in traditionen av porträtt i nutidskonsten och att bidra med en subjektiv historieskrivning: det handlar också om drömmar, minnen och tankar om det goda livet. Porträtten och de fotograferade personernas självbiografiska texter väcker tankar hos åskådaren om hur det varit att leva mellan öst och väst. Jag är övertygad om att mitt arbete har samhälleligt, dokumentärt och vetenskapligt värde i och med att det skildrar dagens Finland och finskheten.” Hannu Pakarinen.

I samband med utställningen publiceras fotografiboken ”minä/sinä/me” och 101 porträtt från Finland –webbsida.

Utställningen ingår i programmet för Finlands 100 -årsjubileum.

Caesar van Everdingen – Penselns mästare från Rembrandts tid

16.2.–14.5.2017

Caesar van Everdingen (1616/1617–1678) var en ansedd mästare på sin tid, den holländska klassicismens klaraste stjärna. Han hamnade dock senare i skuggan av Rembrandt, i likhet med många andra holländska målare från 1600-talet. Nu har Caesar van Everdingen blivit återupptäckt och hans produktion, som experter betraktar som en av de bästa på 1600-talet, håller på att omvärderas.

Caesar van Everdingen målade ståtliga borgarporträtt, imponerande historiemålningar och sensuella motiv från antiken. Han utnyttjade sin exceptionella virtuositet med penseln för att fånga sammetstygets mjukhet, pälsverkens glans och klädtygernas skimmer på duken.

Caesar van Everdingens första privatutställning hade vernissage i september 2016 i Stedelijk Museum Alkmaar, fyrahundra år efter konstnärens födelse. Utställningen är kulminationen av ett flerårigt forsknings- och konserveringsprojekt och en stor händelse i konstkretsarna i Holland. Utställningens pärla är ett mäktigt grupporträtt av det gamla borgargardet i Alkmaar.

Utställningen ordnas i samarbete med Stedelijk Museum Alkmaar.

IKONER – HELIG, SKÖN OCH VÄRLDSLIG

16.4.2016 − 30.4.2017

I den stämningsfulla röda källaren presenteras ikoner i en konsthistorisk och religiös kontext. Utställningens teman är Kristus, Gudsmodern och helgon i ikonkonsten samt ikonens betydelse i det ortodoxa bönelivet. Utställningen tar också upp ikonmåleriets teknik och problemen vid dateringen av gamla ikoner. Ikonerna tillhör konstmuseet Sinebrychoffs samlingar och de äldsta av dem är från 1500-talet.

Stilleben – Livet på ett bord

29.9.2016–8.1.2017

Hur såg det goda livet ut i Nederländerna på 1600-talet? Vilka betydelser förknippades med mat, föremål och blommor?

Utställningen begrundar frågor kring det goda livet bland annat med hänsyn till överflöd, moral och förgänglighet. Enskilda motiv eller föremål kan symbolisera kulturella, religiösa eller samhälleliga värderingar och tänkesätt. Flera av dessa teman är fortfarande lika aktuella. Utställningen presenterar ca 50 nederländska, italienska och spanska stilleben från 1500–1700-talen. Bland annat är tillgången till matvaror samt överflöd teman som har berört människan i alla tidevarv och gör det än i dag.

Att måla stilleben blev oerhört populärt på 1600-talet, när det välbärgade borgerskapet började förvärva konst i protestantiska Nederländerna. Populariteten återspeglades också i den stora mångfalden av motiv. De förvandlades till allt från vardagens matvaror och digra målningar av dött villebråd till importerade produkter och verk som mästerligt framhöll materialismen i importerade produkter, såsom citroner eller nautilusskal. Framgången i världshandeln förde med sig spännande nya motiv i målningarna som också höjde ägarnas status.

Den botaniska forskningen gav upphov till rika och mångtydiga blomarrangemang som tilltalade ögat. Nya, färggranna tulpanhybrider var föremål för frenetisk handel till den grad att tulpanmanin till slut ledde till börskrasch. När det materiella välståndet ökade blev debatten om moral och reson en viktig del av kulturen. Därmed blev dödskallen som avbildats för medicinska ändamål ett centralt element i vanitasmotivet, som skulle påminna om livets förgänglighet mitt i det jordiska frosseriet.

 

TIEPOLO
Venetianska fantasier
Rolando och Siv Pieraccinis samling

2.6.−4.9.2016

Konstmuseet Sinebrychoffs sommarutställning presenterar venetiansk grafik samt skisser ur Rolando och Siv Pieraccinis unika Tiepolosamling. Samlingen omfattar verk av Giovanni Battista (Giambattista) Tiepolo (1696−1770) samt dennes söner Giovanni Domenico (Giandomenico) Tiepolo (1727−1804) och Lorenzo Baldissera Tiepolo (1736−1776).

Giambattistas verk var efterfrågade bland furstar och konungar. Fadern och sönerna hade en produktiv ateljé, och tog emot beställningar till kyrkor och palats runtom i Europa. Konstnärerna arbetade för det spanska hovet 1762–1770, fram till Giambattistas död. En del av verken i utställningen hör till de stora beställningsarbeten i familjen Tiepolos produktion.

Fadern och sönerna var också skickliga grafiker. Giandomenico och Lorenzo studerade grafik och teckning i sin fars ateljé. Utställningen visar några av Tiepolos mest kända verk inom grafiken, såsom Giambattista Tiepolos serie etsningar Capricci (1741−1742) som ingår i utställningen i sin helhet. Serien publicerades redan under konstnärens livstid. Grafik och skisser förmedlar lättheten och luftigheten i de venetianska mästarnas komposition, de livfulla linjerna, den lekfulla hanteringen av fantasimotiv och nya tolkningar av traditionella teman.

 

RYSKA MÄSTARE
från Ajvazovskij till Repin

11.2.2016 – 8.5.2016

Utställningen presenterar ett mångsidigt urval av rysk konst från 1800-talet – allt från romantiska vyer till levande realistisk porträttkonst. På utställningen visas virtuost marinmåleri, harmoniska landsbygdsstämningar, sagomotiv och porträtt. Urvalet består av konstverk av cirka trettio ryska konstnärer från finländska konstsamlingar samt av konstverk som kommer från privata samlingar och som nu visas för första gången.

1800-talets början var en orolig tid i Ryssland. Krav på demokrati och framsteg började bryta fram. I samhället inleddes en vidsträckt kamp för avskaffandet av livegenskapen. Även bildkonstnärer tog ställning till samhällsfrågorna. De blev intresserade av sin egen tid och av den ryska medborgaren. På utställningen representeras tidevarvets konstnärer av Silvestr Stsjedrin, Ivan Ajvazovskij, Aleksej Bogoljubov och Karl Brjullov.

Ivan Ajvazovskij (1817−1900) var en representant för den romantiska riktningen inom det ryska landskapsmåleriet. Konstnären var fascinerad av extrema naturfenomen och av havet i dess många skepnader. Den romantiska ”Neapelbukten” (1844) andas av en sömnaktig, nästan avstannad aftonrodnadsstämning.

Under 1800-talets senare del tillhörde nästan alla betydande ryska konstnärer Vandrarna, dvs. peredvizjnikerna. Rörelsens grundare bröt sina kontakter med ryska konstakademin och bildade en skola som var fri från akademins stränga regler. De så kallade kringvandrande målarna förnyade måleriet i Ryssland genom att föra den i en mer realistisk riktning. De introducerade samhällskritik och en stark social och politisk dimension i sin konst. Vandrarna lyckades inte få sina konstverk utställda i gallerierna. Därför gav de sig ut bland folket och ordnade egna turnerande utställningar på landsbygden mellan 1870 och 1923.

På utställningen visas exempel på tidevarvets landskapsuppfattning i tolkning av sådana Vandrare som Isaak Levitan, Ivan Sjisjkin, Vasilij Polenov och Michail Clodt. Ivan Sjisjkins (1832−1898) favoritmotiv var skogen. Hans konst präglades av ett minutiöst intresse för detaljerna i naturen. Sjisjkins konstverk andas av en stark känsla av verklighet – av ron och stämningen i skogen.

På utställningen visas flera konstverk av Ilja Repin (1844−1930): målningar, akvareller och teckningar. Ilja Repin skildrade sin omgivning med ett läckert mustigt och rättframt grepp, och han skydde inte heller samhällskritik. På utställningen visas också en högklassig privatägd samling av teckningar och tuschlaveringar av Ilja Repin. Samlingen ställdes senast ut på Ateneum för 20 år sedan.

 

LIVIO CESCHIN
Spår av det förflutna

8.10.2015 – 31.1.2016
Röda källaren

Konstmuseet Sinebrychoff presenterar den italienske konstnären Livio Ceschin (född 1962) tillsammans med de gamla mästare som inspirerat honom. Ceschin företräds av 27 grafiska verk ur Ateneums Pieraccini-samling. Rolando och Siv Pieraccinis donationssamling består huvudsakligen av grafik, teckningar och akvareller av italienska konstnärer. De gamla europeiska mästarna företräds av 11 konstverk ur Konstmuseet Sinebrychoffs egna samlingar. Kurator för utställningen är FD Erkki Anttonen.

Livio Ceschin bygger vidare på den italienska och europeiska grafiska traditionen. Med sin tekniska förfining och sitt pregnanta uttryck placerar han sig bland de främsta bland nutida italienska grafiker. Hans tidiga verk tar utgångspunkt i de gamla mästarnas produktion – två av hans första etsningar från 1991 är tillägnade den italienske 1700-talsmästaren Canaletto. Ceschins tidiga verk innehåller också tolkningar av Rembrandts och Gianbattista Tiepolos grafik. På utställningen ställs Ceschins grafik sida vid sida med verk av bl.a. Rembrandt, Canaletto och Tiepolo.

 Ett framträdande drag i Ceschins konst är strävan att uttrycka tidens gång. Texterna förbinder verken med det förgångna och med historien. Även minnena uttrycker tidens gång – försöken att återkalla minnen skapar en avklarnat harmonisk och melankolisk stämning. Tystnaden är ett viktigt innehållsligt element i hans verk.

Ceschins produktion har rönt ett växande internationellt intresse, speciellt under 2000-talet. Flera museer och samlingar äger verk av honom, bl.a. Albertinamuseet i Wien, British Museum i London och Bibliothèque Nationale i Paris. År 2014 blev han som första grafiker från Italien inbjuden att hålla en privatutställning i Rembrandthuis i Amsterdam.

TAIDESALONKI ‒ KONSTSALONGEN
100 ÅR

8.10.2015 – 10.1.2016

Taidesalonki – Konstsalongen är vårt lands äldsta, fortfarande verksamma konstgalleri. Det grundades 1915 av Leonard Bäcksbacka (1892–1963). Jubileumsåret till ära ordnar Konstmuseet Sinebrychoff en utställning som presenterar Konstsalongens tidiga verksamhet och Leonard Bäcksbackas olika intresseområden. Hans galleri specialiserade sig inte bara på konstförmedling, utan också på handel med antikviteter. På utställningen visas förutom konstskatter även ett brett urval av konstföremål – allt från inhemskt silversmide till orientaliska antikviteter. Kurator för utställningen är fil.dr Christina Bäcksbacka. Hon har också redigerat en bok om Konstsalongens historia, som utkommer i höst.

En av drivkrafterna bakom Leonard Bäcksbackas beslut att grunda ett galleri var hans stora intresse för finländsk konst. Vid sidan av konsthandel bedrev han också forskning och publicerade ett flertal böcker om sin tids finländska konstnärer. Därtill utförde han ett omfattande forskningsarbete om silversmeder och konsthantverk. Han köpte konstverk och antikföremål också i samband med sina utlandsresor. På utställningen visas persiska miniatyrmålningar som ger en inblick i den österländska bildkonsttraditionen. Denna för vårt land sällsynta samling tillhör numera Konstmuseet Sinebrychoff. Bäcksbacka köpte samlingen i Istanbul på 1920-talet.

Utställningen presenterar verk av några av Finlands mest folkkära konstnärer, bl.a. Gunnar Berndtson, Albert Edelfelt, Helene Schjerfbeck, Akseli Gallen-Kallela och Hugo Simberg. Gemensamt för dessa verk är att deras vägar i något skede har gått via Konstsalongen. Några av dem är konstskatter i privat ägo, som sällan visats offentligt. Andra kommer från Nationalgalleriets samlingar.

Konstsalongens historia har många anknytningspunkter till den finländska konst- och gallerivärlden. Utställningen är en del av en helhet bestående av tre olika utställningar. Samtidigt med utställningen på Konstmuseet Sinebrychoff pågår utställningar av nyare finländsk konst på Helsingfors Konstmuseum HAM och på Konstsalongens nuvarande verksamhetsställe på Bulevarden i Helsingfors.

 

ROKOKO – NORDISKA TOLKNINGAR
Berndtson, Edelfelt, Watteau

28.5. – 6.9.2015

Konstmuseet Sinebrychoffs sommarutställning öppnar nya infallsvinklar på 1800-talets tolkningar av rokokon, sett mot en vidare bakgrund av 1700-talsbeundran i Finland, Sverige och Danmark. Konstnärerna Albert Edelfelt, Gunnar Berndtson och Carl Larsson förde in en fläkt av spiritualitet och munter lättsamhet i tidsskildringen och skapade en illusion av en återfunnen tid.

Kurator för utställningen är den franska konsthistorikern Laura Gutman. Utställningen bygger på en narrativ kontext som hjälper oss att upptäcka likartade drag i målningar, dräkter och möbler, oavsett om de företräder den ursprungliga rokokostilen, nyrokokon eller moderna tolkningar av dessa stilarter.

Den lättsinnighet som man i Norden brukar förknippa med rokokon har fått ge plats för en starkare betoning av upplysningsfilosofernas tänkande. I Finland betonade man den historiska anknytningen till den svenska tiden. Under tider då det kejserliga Ryssland skärpte sitt grepp om storfurstendömet Finland innebar nyrokokon ett politiskt ställningstagande mot förryskningssträvandena.

Konsten under den ursprungliga rokokon företräds på denna utställning av bland annat Antoine Watteau, Alexander Roslin och Jean-Baptiste Pater. Utställningens verkliga pärla är den franske mästaren Ernest Meissoniers (1815‒1891) målning Les Amateurs de peinture (1860). Den hör till Musée d’Orsays samlingar och anses ha fungerat som förebild för Gunnar Berndtsons målning Konstkännare i Louvren (1879).  För denna utställning har vi fått till låns betydande verk också från Louvren och Danmarks nationalmuseum.

Rokokotidens dräkter och peruker väckte stor uppmärksamhet på sin tid. De dyra dräkterna var på 1700-talet så eftertraktade, att Gustav III försökte få bukt med det slösaktiga modet genom att införa en nationell dräkt för den svenska adeln och borgerskapet. De överdådiga rokokodräkterna belades med höga skatter, varför endast ett fåtal exemplar finns bevarade i Finland och Sverige. Den rokokodräkt från 1760-talet som visas på utställningen har lånats från Livrustkammaren i Stockholm. På utställningen visas också konstnärinnan Helena Hietanens rokokoinspirerade peruker, vars dekorationer – bland annat fågelägg applicerade i perukens topp – anspelar på rokokomodets extravaganta drag.

I utställningspublikationen Nyrokokon och Norden lyfter Laura Gutman och Maria Vainio-Kurtakko fram de konst- och tankeriktningar som präglade nyrokokons tidevarv i Norden.

Utställningen har genomförts i samarbete med Serlachiusmuseerna.

 

GÖSTA & PAUL

Samlingarna möts

6.2.2015–3.5.2015

Bekanta dig med utställningspublikationen Gösta och Paul (PDF) >>

Utställningen Gösta och Paul bjuder på ett möte mellan målningar av gamla mästare från två samlingar: Gösta Serlachius och Paul Sinebrychoff – båda passionerade konstsamlare. Utställningen bygger på en dialog mellan två samlingar, men också mellan konstverk av samma mästare från båda samlingarna.

Konstverkens anskaffningshistoria och samlarnas tankar om konstverken presenteras i form av korrespondens och annat arkivmaterial som belyser konstverkens historia och betydelse för samlingen som helhet. Vissa av utställningens konstnärer finns representerade i båda samlingarna och kan nu jämföras sida vid sida: Alessandro Allori, David Teniers d.y., Frans Hals (numera tillskrivs verket en okänd konstnär), Anthonisz van Ravesteyn, Jan Verspronck och Cornelis de Vos.

Gösta Serlachius (1876‒1942) skaffade flertalet av sina verk av gamla mästare under 1900-talets första decennier, speciellt under 20- och 30-talet. Paul Sinebrychoff (1859‒1917) började samla konst på 1880-talet och fortsatte fram till sin död 1917. Två år senare visades Gösta Serlachius’ samling första gången på en utställning på Ateneum och samma år skaffade han sitt första verk av en gammal mästare: Filosofen av David Teniers den yngre. Är det möjligt att dessa två passionerade konstsamlare kände varandra personligen?

Både Gösta och Paul var särskilt intresserade av porträtt. Alla genrer av holländsk porträttkonst är väl företrädda i Gösta Serlachius’ samling. Samlingen har stor geografisk spännvidd – den omfattar förutom holländsk konst även engelsk, italiensk, fransk och spansk konst. Paul Sinebrychoff samlade först svenska porträtt, gärna historiska personer från 1600- och 1700-talet, men även miniatyrer och pastellmålningar. Senare blev han också intresserad av holländsk porträttkonst.

Eftersom både Gösta och Paul var passionerade konstsamlare, skulle det inte förvåna ifall de även hade kommit i kontakt med varandra. Nu, mer än hundra år senare, har Konstmuseet Sinebrychoff sammanfört ett urval av konstverk ur deras samlingar. Via konstverken får vi samtidigt en unik inblick i samlarnas fascinerande värld.

 

SKULPTURELLT VACKER

4.9.2014–19.4.2015

Antiken har i alla tider fascinerat konstnärerna – i synnerhet bildhuggarna. I slutet av 1700-talet började man rentav anse att den enda vägen till verkligt stor konst gick via efterbildandet av ”de gamlas” konst. Som den nyklassicistiska konstriktningens främste inspiratör och teoretiker betraktas den tyske arkeologen och konsthistorikern Johann Joachim Winckelmann (1717–1768). Inspirerade av hans skrifter sökte sig konstnärerna till de gamla grekernas skulpturkonst, som uppfattades som det sannaste uttrycket för antikens skönhetsideal.

Under 1700-talet kom dessa beundrade skulpturer att ingå i tidens konstnärliga och bildningsmässiga kanon, ett slags standardkatalog över konstverk som ansågs utgöra en del av allmänbildningen. Många konstnärer besökte Rom för att studera den antika konsten. Vid de nordeuropeiska konstakademierna och universiteten byggde man upp egna samlingar av gipskopior av antika skulpturer. Också vid Alexandersuniversitetet i Helsingfors inledde man år 1869 ett systematiskt arbete för att bygga upp en egen kollektion av gipskopior, som användes bland annat inom konstnärsutbildningen.

Utställningen ”Skulpturellt vacker” omfattar nyklassicistiska verk av flera nordeuropeiska skulptörer – svensken Johan Tobias Sergel (1740–1818), danskarna Bertel Thorvaldsen (1770–1844) och Vilhelm Bissen (1836–1913), tysken Emil Wolff (1802–1879) samt finländarna Walter Runeberg (1838–1920) och Johannes Takanen (1849–1885). Skulpturernas motiv är hämtade från den antika mytologin. Konstnärerna har eftersträvat ett uttryck som motsvarar eller rentav överträffar de antika skulpturerna i skönhet.

Utställningen omfattar också miniatyrskulpturer utformade efter antika förebilder, bl.a. Laokoon-gruppen, Hera Ludovisi-bysten, Venus Medici och Dansande faun.

 

PEHR HILLESTRÖM

1700-talet i blickpunkten

4.9.2014–11.1.2015

Pehr Hilleström (1732−1816) är en av Sveriges mest uppskattade 1700-talskonstnärer. Hans målningar förevigar den gustavianska tidens liv i hela dess mångfald – sysslolösa unga damer i eleganta salonger och strävsamma arbetarhustrur under dagliga sysslor i hemmet. Berömda är hans nästan dokumentära skildringar av brinnande städer och officiella ceremonier i Stockholm på 1700-talet. Hans vida motivkrets omfattade bland annat bruksmiljöer, landskapsvyer och teatermotiv. På äldre dar målade han också historiska och religiösa motiv. På utställningen visas även två självporträtt och ett gåtfullt porträtt av hans gode vän Carl Michael Bellman.

Utställningen genomförs i samarbete med Nationalmuseet i Stockholm.

 

 

PÅ RESA MED KVINNOR

Verk ur Ateneums samlingar

27.3.–10.8.2014

Utställningen berättar om kvinnliga konstnärers studie- och arbetsresor i utlandet, skildrade genom konstverk tillkomna där. På utställningen presenteras 24 kvinnliga konstnärer med verk ur konstmuseet Ateneums samlingar. Det äldsta av de utställda verken är Edla Jansson-Blommérs porträtt av Sara Wacklin från 1846 och det nyaste är Anitra Lucanders landskapsmålning från Jerusalem, målad 1960. Ur konstmuseet Sinebrychoffs samlingar visas dessutom verk av två kvinnliga konstnärer som levde och reste i Europa under slutet av 1700-talet: Gertrud Metz’ Stilleben med frukter och Angelica Kauffmanns Odysseus upptäcker Akilles bland Lykomedes döttrar.

Utställningen genomförs i samarbete med Konstmuseet Ateneum.

 

 

 

SINEBRYCHOFFS DJUR

12.9.2013–19.1.2014

”Sinebrychoffs djur” är en utställning för hela familjen. Ur museets grafiksamling har vi valt ut 67 holländska 1600-talsverk med olika djurmotiv – kor, får, grisar och hästar. Holländarnas välstånd grundade sig framfört allt på en välutvecklad sjöfart, men också på jordbruk och boskapsskötsel. Husdjur var ett omtyckt motiv inom konsten, liksom böndernas och borgarnas liv i vardag och fest. Utställningen omfattar också mer exotiska djurmotiv som kameler, björnar och örnar.

 

 

 

TRÄD ÄR DIKTER

Kristoffer Albrecht, Taneli Eskola, Ritva Kovalainen & Pentti Sammallahti

31.5.2013–12.1.2014

Träd är ett centralt motiv i landskapskonsten. Den här utställningen närmar sig motivet ur ett ”universellt” perspektiv, genom de enskilda trädens berättelser och de stämningar de väcker. Inom alla kulturer kan vi se hur träden reflekterar ett brett spektrum av känslolägen – trosföreställningar, uppfattningar om livets gång, individens ensamhet och grupptillhörighet. Förutom att fungera som element i landskapsrummet har träden i alla tider fått stå som symboler för människan och livet.

Museets samlingar omfattar ett stort antal målningar och grafiska konstverk med trädmotiv, som gör det möjligt att göra jämförelser mellan motivets behandling inom äldre och nyare konst. Utställningens fyra fotokonstnärer har alla en omfattande produktion med trädrelaterade motiv att välja ur.

Kristoffer Albrecht skildrar den melankoliska stämningen i några av Europas avkrokar, medan Pentti Sammallahti avbildar trädmotiv i olika kulturer och världsdelar. Taneli Eskola är specialiserad på urbana miljöer och motivets dendrologiska, trädvetenskapliga, aspekter. Ritva Kovalainens träd är ofta en del av en orörd skogsnatur. Avsikten är inte att ge en tvärsnittsbild av trädmotivet inom bildkonsten, utan att presentera konstverk vars stämningslägen har vissa beröringspunkter med varandra. Konstverken är utförda med olika tekniker som framhäver trädens roll som grafiskt element i kulturlandskapet.

 

 

UPPRIKTIGA LÖGNER

Hanna Haaslahti – projektioner i museet

26.9.–1.12.2013

Två överlappande hängningar – den ena bestående av ett urval ur museets samling av gammal konst, den andra baserad på användning av ljus, ljud och teknik. Historiska bilder som söker sig en ny ordning, utan avseende på period, stilriktning eller konstnär. Ur sprickorna i de gamla kategorierna sticker det ut avgreningar som längs små vindlande stigar söker sig ut till utmarkerna av det Stora Historiska Temat.

 

MICHELANGELO OCH SIXTINSKA KAPELLET

Teckningar och konstverk från Casa Buonarroti i Florens

15.2.–19.5.2013

Utställningen omfattar teckningar och konstverk från Casa Buonarrotis samlingar i Florens. Utställningens kärna är Michelangelos främsta verk som målare, det vill säga freskerna i Sixtinska kapellet. Här visas 15 av Michelangelos skisser och via dem får man en bild av hur freskerna kom till. På utställningen visas också en serie med tio graveringsarbeten som Giorgio Ghisi gjorde på 1500-talet av Sixtinska kapellet.

 

ROMANTISK VY

Samling Rademakers

13.9.2012-20.1.2013

Författaren, tv-producenten och konstvännen Jef Rademakers (f. 1949) konstsamling omfattar över hundra verk från den romantiska perioden. Sjuttio verk ur den här samlingen visas nu på Konstmuseet Sinebrychoff. Samlingen ger en bred översikt över den holländska och flamiska romantiska målarkonsten under mitten av 1800-talet. På utställningen i Konstmuseet Sinebrychoff presenteras de centrala motiven i tidens målarkonst: porträtt, stilleben, genremålning samt landskap, sjölandskap och stadsvyer.

 

REMBRANDT

Kopparplattans mästare

2.2.–29.4.2012

På utställningen presenteras den holländska mästaren Rembrandt van Rijns grafiska verk ur Det Statliga Eremitagets unika Rovinski-samling. De 55 konstverken som visas hör till den ryske vicehäradshövdingen Dmitry Rovinskis grafiksamling och konstverken har inte tidigare setts utomlands.

Valet av konstverk för utställningen grundar sig på doktor Roman Grigoryevs forskning. Han har forskat det materiella i Rembrandts grafik i det som gjorde Rembrandts produktion så oefterhärmlig. Utöver Rovinsky-samlingen ställer man ut grafikverk av Rembrandts elever och samtida ur Konstmuseet Sinebrychoffs samlingar.

 

JORMA PURANEN

Skuggor och reflektioner

6.10.–31.12.2011

På fotokonstnären Jorma Puranens (f. 1951 Pyhäjoki) utställning finns 35 verk ur hans serie Skuggor och reflektioner, som han fotograferat i konstmuseet Sinebrychoff under åren 1999-2011. Fotografierna presenteras med sina förebilder, 1600- och 1700-talsporträtt av adelsmän och borgare. Puranen började fotografera serien Skuggor och reflektioner redan år 1991 när han i samband med ett annat projekt var igång med att fotografera hemmuseet. Puranen blev intresserad av reflektionerna på ytan av oljemålningarna.

Utställningen Skuggor och reflektioner utmanar vår uppfattning om det goda fotografiet. I Puranens fotografier förpassas modellens ansikte till bakgrunden. Det bekanta ersätts med det obekanta i ljusets och skuggornas lek – en spänning uppstår mellan den förbiilande stunden och ett tillstånd som varat i århundraden. Puranens verk ifrågasätter förhållandet mellan porträttet, den porträtterade och porträttfotografiet, samt vårt sätt att förnimma ”bilden” genom det använda mediet.

 

TRÄDGÅRDSBILDER

Målningar, samt fotokonst Taneli Eskola

9.6.–18.9.2011

Utställningen Trädgårdsbilder Målningar, samt fotokonst av Taneli Eskola (f.1958) länkar samman paradisstämningar i målar- och fotokonst. Trädgårdsmotivet har gamla anor inom konsten. Motivet belyses med hjälp av populära målningar och klassiska grafikverk. I utställningen presenteras trädgårdar förutom som historiska och konkreta platser också i Taneli Eskolas fotokonst.

 

IN MEMORIAM

C.-G. Hagströms fotografier av framstående finländare

10.3.-15.5.2011

Fotograf Carl Gustaf Hagströms (f.1940) 50-årsjubileums-utställning presenterar en sällsynt samling av personporträtt av de mest centrala personerna inom finländsk kulturhistoria. Konstnärer, skådespelare, författare, kompositörer och politiker – sammanlagt 120 personporträtt. I utställningen ingår fotografier av bl.a. Tove Jansson, Tauno Palo, Arvo Ylppö, Pentti Saarikoski, Tommy Tabermann, Kari Suomalainen, Adolf Ehrnrooth, Sylvi Kekkonen, Matti Pellonpää och Armi Ratia.

 

NATUREN SOM LÄRARE

Landskapsmålning i Düsseldorf

10.2.–15.5.2011

Intresset för det düsseldorfska landskapsmåleriet i Finland och Sverige vaknade 1850 när en stor utställning arrangerades vid den Kungliga Akademien i Stockholm. Där visades målningar av norska konstnärer, som bodde eller hade studerat i Düsseldorf.I synnerhet Hans Gudes och August Cappelens landskap väckte stor uppmärksamhet. Därefter började finska konstnärer också söka sig till staden. Den första betydelsefulla konstnären var Werner Holmberg som följdes bland annat av Anders Ekman, Victoria Åberg, Berndt Lindholm, Hjalmar Munsterhjelm, Fanny Churberg och Viktor Westerholm.

 

FLAMLÄNDSKA MÄSTARE

Rubens, Jordaens, Brueghel – Barockkonst från Antwerpen

14.10.2010–16.1.2011

 

TYSTNADENS ZON

Juha van Ingen, Sirpa Jokinen, Sanna Sarva och Kari Yli-Annala

28.10.2010–31.12.2010

 

SOMMAREN 2010

Samlingen tar över första våningen

4.6.–22.09.2010

 

CARAVAGGIO

Mysteriet av den helige Franciscus

27.3.–9.5.2010

 

VENEDIG

Maskernas fest

5.2.–23.5.2010