bool(false)

Kommande utställningar

Livet under hot:
I skärningspunkten mellan konst och naturvetenskap

23.5.−16.8.2020

I maj öppnas en ny del av utställningen Livet under hot. Helheten diskuterar skärningspunkterna mellan konst och naturvetenskap under olika tidsperioder och från olika perspektiv. En reseskildring som ingår i A.E. Nordenskiölds (1832−1901) samling i Nationalbiblioteket belyser människors nyfikenhet och äventyrslust. Boken är tryckt i Amsterdam 1710 och handlar om en forskningsexpedition till Spetsbergen och Grönland 1671. I helheten ingår också djur- och växtstudier från 1500-talet till våra dagar.

Sanna Kannistos (f. 1974) videoverk konkretiserar ett möte mellan fåglar och konstnären och erbjuder samtidigt en underbar naturupplevelse, lösryckt från verkligheten. Utställningens tema på första våningen får ett intressant komplement i och med den här nya verkhelheten.

Theodoor van Hoytema: Storkar. Finlands Nationalgalleri / Ateneum. Foto: Finlands Nationalgalleri / Nina Pätilä.

Tiepolo − Venedig i Norden

17.9.2020 – 10.1.2021

Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770), Antonius för Kleopatra ombord. Statens Museum for Kunst.