bool(false)

Utställningar

Lucas Cranach – Renässansens skönheter

26.9.2019 ─ 5.1.2020

Lucas Cranach d.ä.: Venus med Amor som honungstjuv, 1530. Statens Museum for Kunst, Köpenhamn. © SMK Photo | Jakob Skou-Hansen

Renässansens skönheter är den store tyske renässansmästaren Lucas Cranach den äldres (1472−1553) första monografiska utställning i Finland. Utställningen visar målningar och grafik från europeiska museers samlingar. I Finland finns två målningar av Lucas Cranach den äldre, båda i Sinebrychoffs samlingar. Det är just kring dessa verk, En ung kvinnas porträtt (1525) och Lucretia (1530), utställningen är uppbyggd. De får stå som exempel på populära motiv i konstnärens produktion: kvinnoporträtt och nakna skönheter avbildade på ett egenartat och karaktäristiskt sätt.

Lucas Cranach d. ä.: Porträtt av en ung kvinna, 1525. Finlands Nationalgalleri | Konstmuseet Sinebrychoff. Foto: Finlands Nationalgalleri, Hannu Aaltonen

Cranachs gåtfulla och fascinerande målningar har tilltalat konstnärer genom tiderna. De mest kända tolkningarna är troligen Picassos, av vilka några exempel från hans grafiska produktion visas på utställningen. En modern synvinkel på de utsökta smycken som avbildas på Cranachs verk bjuder de effektfulla verken av tyska smyckekonstnärer på.

Lucas Cranach d. ä.: Lucretia, 1530. Finlands Nationalgalleri | Konstmuseet Sinebrychoff. Foto: Finlands Nationalgalleri, Hannu Aaltonen.

 

 

Familjen Sinebrychoff – Sandvikens välgörare

16.3.2019-12.1.2020

Det bryggeri som Nikolaj Sinebrychoff (1787/88–1848) grundat 1819 växte från ett familjeföretag till ett storföretag. Tack vare sin omfattande förmögenhet kunde familjen Sinebrychoff också satsa på välbefinnandet bland fabriksarbetarna och de fattiga i staden. Även kulturprojekt var viktiga understödsobjekt. I släktens hem, nuvarande Konstmuseet Sinebrychoff, finns fortfarande den konstsamling som Paul och Fanny Sinebrychoff lade grunden till på 1890-talet. Utställningen Familjen Sinebrychoff – Sandvikens välgörare presenterar släktens historia, i centrum finns Oy Sinebrychoff Ab:s porträttdonation. Sinebrychoff är det äldsta bryggeriet i Norden och fyller 200 år i oktober 2019. Numera ägs bryggeriet av den danska Carlsberg-koncernen.

Anna ja Paul Sinebrychoff lapsineen

Paul och Anna Sinebrychoff med sina barn på 1860-talet. Foto Fritz Hjertzell. Museiverket.