bool(false)

Utställningar

Himmelska färger – Blått och guld

28.3.–25.8.2019

Blått och guld hör historiskt till de mest kostsamma materialen. På grund av materialens lyskraft och dyrbarhet har de får otaliga betydelser. Guld syftar på solen, Gud, makt och rikedom. Blått är ärans och dyrbarhetens färg som också symboliserar makt. I den medeltida konsten var guldet en symbol för himmelriket. Jungfru Maria satt som en drottning omgiven av guld och prakt. Det himmelska ljuset framhävdes av Marias blå mantel. Betydelserna har under årens lopp blivit alltmera symboliska. Material och färger inverkar på våra associationer, minnesbilder och känsloupplevelser.

Akseli Gallen-Kallela: Järvimaisema

Akseli Gallen-Kallela: Insjölandskap, 1901.
Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Foto: Finlands Nationalgalleri / Kirsi Halkola

 

Familjen Sinebrychoff – Sandvikens välgörare

16.3.2019-12.1.2020

Det bryggeri som Nikolaj Sinebrychoff (1787/88–1848) grundat 1819 växte från ett familjeföretag till ett storföretag. Tack vare sin omfattande förmögenhet kunde familjen Sinebrychoff också satsa på välbefinnandet bland fabriksarbetarna och de fattiga i staden. Även kulturprojekt var viktiga understödsobjekt. I släktens hem, nuvarande Konstmuseet Sinebrychoff, finns fortfarande den konstsamling som Paul och Fanny Sinebrychoff lade grunden till på 1890-talet. Utställningen Familjen Sinebrychoff – Sandvikens välgörare presenterar släktens historia, i centrum finns Oy Sinebrychoff Ab:s porträttdonation. Sinebrychoff är det äldsta bryggeriet i Norden och fyller 200 år i oktober 2019. Numera ägs bryggeriet av den danska Carlsberg-koncernen.

Anna ja Paul Sinebrychoff lapsineen


Paul och Anna Sinebrychoff med sina barn på 1860-talet. Foto Fritz Hjertzell. Museiverket