bool(false)

Utställningar

Livet under hot

13.2.–23.8.2020

Djur hör till de äldsta bildmotiven – djurbilder fanns redan på den förhistoriska tiden. Utställningen presenterar framställningar av djur och natur från 1500-talet till vår tid. Verken förmedlar olika epokers förhållande till natur och djur. Vad kan vi nu se i verken? Genom djuren betraktar människan även sig själv. Enligt den västerländska världsuppfattningen finns naturen och djuren till för människan. I verkligheten är människan bara en del av helheten. Via verken i utställningen kan vi betrakta människosläktets resa i naturen och med naturen. Förståelsen för samexistens hjälper oss att bevara livsutrymme både för människan och naturens övriga levande varelser.

So Shiseki (1715–1786): Kungsfiskare, träsnitt. Finlands Nationalgalleri / Ateneum. Foto: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen.

Albert Edelfelt och familjen Romanov

6.2.–10.5.2020

Utställningen fokuserar på mindre kända verk av Albert Edelfelt som hänför sig till den ryska tsarfamiljen. I centrum står ett porträtt av Alexander III:s brorsöner, Storfurstarna Boris och Kirill Vladimirovitj som barn (1881) från konstmuseet Rybinskijs samlingar. Målningen, som man länge trodde hade försvunnit, visas för första gången i Finland. Dessutom visas andra hänförande porträtt av släkten Romanovs barn. I utställningen ingår oljemålningar och skisser samt brev av konstnären. Utställningen har arrangerats i samarbete med Finlands institut i S:t Petersburg. Kurator för utställningen är institutets chef Sani Kontula-Webb.

Samarbetspartner: Undervisnings- och kulturministeriet, Finlands generalkonsulat i S:t Petersburg, Samfundet Finland-Ryssland, Finlands institut i S:t Petersburgs vänner rf, Finnair.

Albert Edelfelt (1854–1905): Barn. Storfurstarna Boris och Kirill Vladimirovitij som barn. 1881. Rybinskis statliga historiska arkitektur- och konstmuseum.